Ledig stilling som Medisinsk Fysiker i stråleterapi i Kristiansand

Fra mars 2016 blir det et ledig ett års svangerskapsvikariat i 100 % st. som medisinsk fysiker i stråleterapi ved Senter for kreftbehandling ved Sørlandet sykehus HF (SSHF), Kristiansand. 
Stråleterapien ved SSHF er en del av Senter for kreftbehandling, og har 2 nye lineærakseleratorer, en ny CT og avansert planleggingsutstyr. 
Stråleterapiarbeidet er utpreget teamarbeid, med tett samarbeid mellom onkologer, medisinske fysikere og stråleterapeuter. 
Vi har et dynamisk fagmiljø med helsepersonell fra inn- og utland. 

Kun søkere som søker elektronisk vil bli vurdert.

Søknadsfrist: 16.11.2015

Hele stillingsannonsen finner du her: Ledig stilling Kristiansand