Ledig stilling som medisinsk fysiker i Ålesund

Medisinsk fysiker – Kreftavdelinga – Ålesund sjukehus 

Ledig fast 100% stilling som medisinsk fysiker frå snarast
Ved internt opprykk kan det og bli ledig 50% fast og 50 % vikariat
Dato for vikariatet blir da i første omgang ut 31.1.18.

Kreftavdelinga i Helse Møre og Romsdal disponerer moderne utstyr for planlegging og gjennomføring av strålebehandling, og er såleis utstyrt med 2 Elekta lineærakseleratorar frå 2015 med EPID-utstyr, gating utstyr, multislice CT og moderne doseplanleggingsutstyr frå RaySearch.
Avdelinga behandler bla både med VMAT teknikk og stereotaktisk behandling. Avdelinga får ny big bore 4D CT primo 2017.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsområdet vil vere innanfor eit breidt spekter av medisinsk fysikk, som:
 • Planlegging og gjennomføring av pasientbehandlingar
 • Kvalitetssikring av apparatur og prosedyrer
 • Implementering av ny teknologi samt vidareutvikling av eksisterande teknikkar

Kvalifikasjonar

 • Den som vert tilsett må minst vere siv.ing / cand. scient. / master innan fysikk, og helst kunne dokumentere spesialistkompetanse/erfaring som medisinsk fysikar jfr. strålevernføreskrifta §33

Personlege eigenskapar

 • Det vektlegges gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, innsatsvilje, samt evne til å jobbe sjølvstendig og systematisk.

Vi tilbyr

 • Eit godt faglig miljø med internundervisning, faste møter og eit variert arbeidsfelt innen faget.
 • Avdelinga kan tilby utfordrande arbeidsoppgåver i ei moderne og godt utstyrt stråleterapieining
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Tilsetting snarast

Søknadsfrist 25.01.2017

Link til annonsen og søknad