Ledig stilling som Medisinsk Fysiker (diagnostikk/nukleærmedisin) i Stavanger

Stillingen er knyttet til de medisinske fysikerne i Helse Stavanger HF som organisatorisk er en del av Stråleterapi/Avdeling for blod- og kreftsykdommer/Medisinsk divisjon. Gruppen av fysikere dekker flere spesialiteter innen medisinsk fysikk hvor man har flere fysikere som dekker hvert område, men også flere områder som dekkes per fysiker.

Arbeidsoppgavene vil i stor grad knytte seg til andre avdelinger i foretaket, først og fremst Radiologisk avdeling/Divisjon for Medisinsk service. I tillegg har Helse Stavanger HF en avtale med Helse Fonna HF om å bistå innen strålevern og medisinsk fysikk.

Tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Mottakskontroll og periodiske kontroller av radiologisk utstyr
 • Implementering av utstyr og teknikker
 • Deltagelse i kliniske og tekniske optimerings-/utviklings-/programmerings- og forskningsprosjekter
 • Undervisning og informasjonsarbeid (eksternt og internt)
 • Rådgivning i forbindelse med innkjøp og prosjektering
 • Saksbehandling og rapportskriving
 • Strålevern

Kvalifikasjoner

 • Foretrukket utdanning innen medisinsk fysikk/biofysikk/medisinsk teknologi
 • Foretrukket godkjenning som medisinsk fysiker/ekspert gjennom NFMF eller tilsvarende
 • Nøkkelfag er medisinsk fysikk, dosimetri og strålebiologi. Praksis/erfaring og kompetanse innen flere områder tas med i vurderingen:
 • Nukleærmedisin/PET
 • CT/røntgen
 • Medisinsk bildedannelse
 • Dosimetri
 • God forståelse for IT-verktøy, algoritmer og programmering
 • Strålevern
 • Strålebiologi/anatomi/fysiologi

Utdanningsretning

 • Fysikk

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Cand.mag / Siv
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagområdet
 • Analytisk, nøyaktig, strukturert og praktisk
 • Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide målrettet og under tidspress
 • God formidler/underviser
 • Initiativtaker
 • Nettverksbyggende
 • Serviceinnstilt

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Varierte utfordringer i tverrfaglige team i sykehuset.
 • Et spennende og godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter for resultatorienterte søkere.
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Anslagsvis 25 reisedager

Søknadsfrist: 30.03.2016

LINK til annonsen her