Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen diagnostikk og strålevern på AHUS

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) søker etter fysiker innen røntgen, CT og strålevern i en 100 % fast stilling, hvorav 30 % av stillingen er som forskningskoordinator i Bildediagnostisk avdeling (BDA).

Ahus har per i dag medisinske fysikere innenfor fagområdene røntgen, CT, nukleærmedisin og strålevern, samt MR-fysikere ansatt i engasjementer. Vi har i tillegg en utlysning på en 100 % fast stilling som medisinsk fysiker innen MR.

Du vil jobbe tett med radiologer, kardiologer, radiografer, ingeniører, fysikere, strålevernkontakter og strålevernkoordinator ved foretaket. I tillegg vil du ha et nært samarbeid med fysiker- og strålevernmiljøer ved andre helseforetak i Norge. Du vil bli involvert i spennende prosjekter og prosesser, og det er ønskelig at du deltar i forskning.

Ahus har medisinsk strålebruk ved Nordbyhagen, Ski, Kongsvinger, Gardermoen og Lillestrøm. Utstyrsparken til Ahus består av 5 MR-maskiner, 9 CT-maskiner, 11 intervensjonslaber, 3 gjennomlysningslaber, 9 skjelettlaber, lungelab, 5 mammografer, 6 mobile røntgenapparater, 23 C-buer, G-bue, DEXA-apparat, 3 SPECT/CT samt 1 PET/CT. Stråleterapi skal etableres ved Ahus.

Stillingen er organisatorisk plassert i Stab, BDA, men stillingen innebærer også arbeidsoppgaver i Medisinsk divisjon, Kirurgisk divisjon og Ortopedisk klinikk.

BDA utfører bildediagnostiskeundersøkelser og behandlinger for primær- og spesialisthelsetjenesten. I 2020 ble det gjennomført ca. 260 000 undersøkelser. Vi er en stor avdeling med høy aktivitet, og vi har fokus på kvalitet, pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Konvensjonell radiografi/Ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor, seksjon Ski og seksjon Kongsvinger.

Stillingen søkes elektronisk via Webcruiter. Curriculum Vitae, vitnemål og relevante attester må vedlegges søknaden.

LINK TIL ANNONSEN: Ledig stilling AHUS

SØKNADSFRIST: 17.02.2021

Legg igjen en kommentar