Ledig stilling som Medisinsk Fysikar i Ålesund

Medisinsk fysikar/fysikar – Klinikk for medisin, Kreftavdelinga, Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF

Det er ledig ei 100 %  fast stilling som medisinsk fysikar frå 04.08.2014.

Kreftavdelinga i Helse Møre og Romsdal disponerer moderne utstyr for planlegging og gjennomføring av strålebehandling, og er såleis utstyrt med 2 lineærakseleratorar med EPID-utstyr, gating utstyr, multislice CT og moderne doseplanleggingsutstyr med modul for IMRT-planlegging. Den eine akseleratoren har biletvegleia behandling(CBCT) som blir benytta i klinisk drift. Seksjonen har høgt fokus på FoU arbeid. Arbeidsområdet vil vere innanfor eit breidt spekter av medisinsk fysikk.

Arbeidsoppgåver:

•  Planlegging og gjennomføring av pasientbehandlingar

•  Kvalitetssikring av apparatur og prosedyrer

•  Implementering av ny teknologi samt vidareutvikling av eksisterande    teknikkar 

Kvalifikasjonar:

•  Den som vert tilsett må minst vere siv.ing / cand. scient. / master innan fysikk, og helst kunne dokumentere spesialistkompetanse/erfaring som medisinsk fysikar jfr. strålevernføreskrifta §33

•  Innsatsvilje og dokumenterte gode samarbeidsevner vert lagt vekt på

Vi tilbyr:

•  Avdelinga kan tilby utfordrande arbeidsoppgåver i ei moderne og godt utstyrt stråleterapieining

Søknadsfrist: 18.06.2014

For meir informasjon:

Link til annonsen og søknadsskjema.