Ledig prosjektstilling som MR-Fysiker/Forsker ved Ahus

Akershus universitetssykehus (Ahus) søker etter medisinsk fysiker innen hjerte MR i en 50 % prosjektstilling i 1 år, med mulighet til forlengelse. Stillingen er knyttet til prosjektet: «PRevention of cArdiac Dysfunction during Adjuvant breast cancer therapy II: A Randomized, Placebo-controlled, Multicenter Trial (PRADA II)”. I studien skal pasienter fra 4 norske universitetssykehus inkluderes, men arbeidsplassen vil være ved Ahus. Arbeidsoppgavene vil bestå av kvalitetskontroll av protokoller og bilder, data-håndtering og analyse. Prosjektet anvender prototype opptaksteknikker og vil produsere data som ikke enkelt lar seg prosessere med standardverktøy. Søker må kunne bruke passende utviklingsverktøy (Matlab, Python, C++ el.) til å implementere egne løsninger/modifisere eksisterende løsninger for analyse av MR-data. Søker må også kunne utføre analyser, presentere resultater og delta i skriveprosess.

Søknadsfrist: 27.01.2019

LINK TIL ANNONSEN

Legg igjen en kommentar