Kvalitetskontroller i digital mammografi – Anbefalinger fra EFOMP

Harmonisering av kvalitetskontroller i digital mammografi. Anbefalinger fra EFOMP.

Dokumentet er tilgjengelig på: EFOMP