Kurs i ioniserende stråling – vekselvirkninger og dosimetri

For å imøtekomme et nasjonalt behov for kompetanseheving innen medisinsk  fysikk, tilbyr NTNU fra og med våren 2020 et nytt videreutdanningskurs på 7,5 studiepoeng innen ioniserende stråling:

«Ioniserende stråling – vekselvirkninger og dosimetri».

Link: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18308

Undervisning i kurset vil foregå konsentrert over 8 dager, fordelt på 2 uker

Tid: 10.-13. februar + 16.-18. mars 2020

Sted: Trondheim (NTNU)

Pris: Ingen kursavgift (kun betaling for lunsj og middag)

Tema: Vekselvirkningsmekanismer for ladde og uladde partikler, grunnleggende dosimetribegreper, kavitetsteori, strålingslikevekt, dosimetri i diagnostikk og terapi, strålevernsdosimetri, interndosimetri og nøytrondosimetri

Sentrale forelesere: Eirik Malinen, Kristian Ytre-Hauge, Claus Andersen, Kathrine Røe Redalen, Anne Beate L. Marthinsen

Legg igjen en kommentar