Intern sertifisering for medisinske fysikere er nå oppdatert

Informasjonen om sertifisering er nå oppdatert på nettsidene i etterkant av det som ble vedtatt på årsmøtet, se i venstre marg for detaljer. Dokumentene med læringsmål, litteratur/ressursbank og sjekklistene vil bli lagt ut så fort nettsidene er 100%. Eventuelt kan webmaster sende dokumentene direkte på epost.