Styrevedtak

Her ligger styrevedtak i kronologisk rekkefølge

Styrevedtak 13.09.2016:

Styret vedtok at studentmedlemmer kan søke om å få dekket deltakeravgift
for NACP 2017

Styrevedtak 11.04.2014:

Når det gjelder dekning for kjøregodtgjørelse i reiseregning vedtas følgende: For reiser som dekkes av foreningen: faktiske drivstoffutgifter dekkes (dokumenteres)(+ bom/ferjer etc) eller takst som for kollektivreise.

Styrevedtak 09.09.2013:

Høstmøte 2014: Styret gir styreleder (Rune) fullmakt til å signere samarbeidsavtalen.
NACP: Internasjonal kontakt stiller som council-medlem og sørger for at NFMF sine plikter blir ivaretatt.

Styrevedtak 09.09.2013:

Vårmøte 2014 (heretter Høstmøte): Styreleder (Rune) får dekket reise av styret for å delta på styringsgruppemøte med prosjektleder.
Radiolgical Physics Committee: NFMF kan gi en garanti på inntil €500 for kursarrangering på enkeltsøknader. RPC bør arbeide for egen økonomi som kan stille med garanti.
NACP-Symposium 2014: Reise, 2 overnattinger og konferanseavgift dekkes for styremedlemmene og leder av fagkomite.
Styret vedtar at hver avdeling/kostnadssted får halv pris f.o.m 2. stillingsannonse pr. kalenderår. Gjeldende fra 01.01.2014
Styret vedtar å dekke:
– Reise til Stavanger for styremedlemmene
– Middag om kvelden for styret
– Overnatting fra 09. – 10. september for styremedlemmene som har behov for det.

Styrevedtak 13.06.2013:

Styret innvilger 50.000 kr til seminar i 2014 (miniMedFys), og retningslinjene for MedFys gjelder for dekning av utgifter til inviterte foredragsholdere.

Styrevedtak 03.02.2013:

Alle nye i verv i NFMF får krus (ikke når man går ut!) Om noen er i verv og ikke har fått, kan de henvende seg til styret.

Styrevedtak 05.12.2012:

Styret vedtar å endre fristen for å søke på Doktogradsprisen til 1. desember.
Styret stiller inntil 3500kr til disposisjon for vedlikehold og sikkerhet tilknyttet nettsidene.

Styrevedtak 11.10.2012:

Styret vedtar at det ikke blir arrangert odinært MedFys i 2014 pga NACP, men styret vil arbeide videre med et evt norsk årsmøtearrangement.

Styrevedtak 26.04.2012:

Styret vedtar at NFMF skal dekke reise og konferanseavgift for leder av fagkomiteen. Styremedlemmer får dekket opphold fra lørdag til mandag (2 netter) i forkant av MedFys 2013

Styrevedtak 20.10.2011:

Ordinære medlemmer gis anledning til å søke reisestipend til MedFys etter de vanlige kriteriene. Søknader der faglig presentasjon på MedFys inngår prioriteres.

Studentmedlemmer som presenterer mastergradsarbeidet sitt gis anledning å søke om stipend til å dekke konferanseavgiften på MedFys.  Det gis opptil 4 studentstipend hvert år.

Søknadsfrist innen (før) 01. desember 2011. Svar på søknadene vil tilbakemeldes 1.desember.

Styrevedtak 08.09.2011

Sekretær kan i fremtiden ta opp firmamedlemmer og studentmedlemmer uten styrevedtak.

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk