Styret

Styret som ble valgt vinteren 2019:

Leder (chairman): Bente Konst, Sykehuset i Vestfold HF 33 34 11 27
Kasserer (treasurer): Brede Pedersen, Universitetssykehuset Nord-Norge
Styremedlem (boardmember)  og internasjonal kontakt (EFOMP/ IOMP/NACP) : Marianne Stokkan,
St.Olavs hospital
72 82 52 32
Styremedlem (boardmember)
 og sekretær:
Børge Sæter,
Oslo Universitetssykehus
22 78 11 40
Styremedlem (boardmember)
 og webredaktør:
Daniel Austigard Aadnevik,
Haukeland Universitetssjukehus
55 97 20 72

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk