Medlemskap

Her finner du beskrivelser av ulike medlemskategorier og informasjon om hvordan du blir medlem.

NFMF skiller mellom ordinært medlemskap og assosiert medlemskap på grunn av tilknytning til de internasjonale organisasjonene innen medisinsk fysikk. I tillegg kan firma og institusjoner bli medlem av foreningen, samt studenter på universiteter som studerer fag innen medisinsk fysikk.

Ordinært medlemskap

Alle personer som ved sin virksomhet er tilknyttet fagfeltet medisinsk fysikk og som har en avsluttet universitetsutdannelse på hovedfagsnivå, kan tas opp som ordinære medlemmer. Personer med annen utdanning og praksis som gir samme kompetanse, kan også søke om ordnært medlemsskap.

Assosiert medlemskap

Alle andre som arbeider innen fagfeltet medisinsk fysikk, kan tas opp som assosiert medlem. Herunder kommer andre organisasjoner og firmaer med tilknyttning til fagfeltet, som tilbys firmamedlemskap.

Som assosiert medlem har man ikke stemmerett, men tale- og forslagsrett. Kun ordinære medlemmer kan velges inn i styret. Assosierte medlemmer betaler halv kontingent.

Studentmedlemskap

Studenter på universiteter som studerer fag innen medisinsk fysikk kan opptas som studentmedlemmer. Studentmedlemmer har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, og betaler ingen kontingent. Gjelder ikke PhD-studenter da disse anses å være i lønnet arbeid.

Firmamedlemskap

Firmaer og andre organisasjoner med tilknytning til fagfeltet kan bli assosierte medlemmer. Firmaer betaler kontingent fastsatt av styret.

Hva får du som medlem:

  • Medlemsbladet «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk» fritt tilsendt seks ganger pr. år
  • Informasjonmateriell fra internasjonale samarbeidsorganisasjoner
  • Dersom du registrerer  din e-postadresse, får du tilsendt styremøtereferatene og dermed info om aktuelle saker.
  • Rabatt på MedFys-dagene
  • Mulighet for å søke om reisestipend. Søknadsfrister: 1. juni og 1. desember hvert år. Se ellers retningslinjer for reisestipend: Retningslinjer reisestipend
  • Søknadskjema >> 

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk