Utdanningsråd

Utdanningsrådets hovedoppgave er å tilrettelegge for opplæring av medisinske fysikere. Dette inkluderer følgende ansvar og arbeidsoppgaver:

Hjelpe medlemmene med å starte opp og gjennomføre utdanningsprogrammet

  • Evaluere og videreutvikle innholdet i utdanningsprogrammet for medisinsk fysiker, og revidere hvert 2. år. Programmet skal være gjennomførbart ut i fra norske forhold og være i henhold til internasjonale (EFOMP etc) anbefalinger.
  • Passe på at oppdaterte utdanningsprogram og tilhørende dokumenter er tilgjengelige på foreningens nettsider til enhver tid. Jevnlig oppdatere ressursdatabasen ift fag/kurs og litteratur.
  • Arbeide aktivt for et nasjonalt samarbeid innen kurs- og fag-tilbud for medisinske fysikere.
  • Være tilgjengelig for spørsmål pr e-post (UR)
  • Ved behov bistå kandidatene med å finne veileder.
 • Gi skriftlig årsberetning til styret innen 1. januar hvert år. Kan gi muntlig beretning til Årsmøtet.
 • Delta i felles møte med BR og representant fra styret hvert 2. år

Sammensetning:

 • 5 medlemmer, som alle er erfarne medisinske fysikere (gjerne spesialister). Medlemmene må til sammen dekke alle fagområdene innenfor medisinsk fysikk. Ved utvelgelse av nye medlemmer skal kompetanse vektlegges framfor arbeidssted.
 • Rådet skal ha en leder.
 • Hvert medlem har en funksjonstid på 2 år med gjenvalg maks 3 perioder.
 • Kontinuitet må sikres ved at ikke alle medlemmer skiftes samtidig.
 • Det kan være maksimalt to medlemmer fra samme institusjon i rådet.

 

Oppnevning:

 • Valgkomiteen foreslår medlemmer og leder til Årsmøtet.
 • Medlemmene velges av Årsmøtet.

Oppdatert 17.04.2018

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk