Bedømmelsesråd

Ansvar/Arbeidsoppgaver:

 • Vedlikeholde foreningens CPD-poengsystem i følge anbefalinger fra EFOMP
 • Utforme og vedlikeholde nødvendige søknadsskjema for godkjenningsprosessen av medisinsk fysiker – spesialist
 • Passe på at oppdaterte søknadsskjema og CPD-poengsystem finnes tilgjengelig på foreningens nettsider til enhver tid
 • Forhåndsbedømme kurs/møter/konferanser, primært i regi av foreningen
 • Behandle søknader om:
  • sertifisering som medisinsk fysiker
  • sertifisering som medisinsk fysiker – spesialist
 • Sende sertifiseringsbevis/gi tilbakemelding til søkerne om sertifisering innen to måneder etter søknadsfrist
 • Holde oversikt over hvem som er sertifisert som:
  • medisinsk fysiker
  • medisinsk fysiker – spesialist
 • Gi skriftlig årsberetning til styret innen 1. januar hvert år. Kan gi muntlig beretning til Årsmøtet.
 • Delta i felles møte med UR og representant fra styret hvert 2. år
 • Avgjørelser truffet av Bedømmelsesrådet kan ankes til styret.

Sammensetning:

 • 3 medlemmer som er erfarne medisinske fysikere, helst spesialister fra forskjellige fagområder
 • Rådet skal ha en leder
 • Hvert medlem har en funksjonstid på 2 år med gjenvalg maks 3 perioder
 • Kontinuitet må sikres ved at ikke alle medlemmer skiftes samtidig

Oppnevning:

 • Valgkomiten foreslår medlemmer og leder til Årsmøtet
 • Medlemmene velges av Årsmøtet

Oppdatert 17.04.2018

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk