Andre verv

Råd, utvalg og kommitéer

Her finner du informasjon om ulike verv i og utenfor foreningen.

Styret

Medlemmer:

Leder Bente Konst (gjenvalgt for 1 år)
Marianne Leirdal Stokkan (gjenvalgt for 2 år)
Børge Sæter (gjenvalgt for 2 år)
Brede Pedersen (ikke på valg)
Daniel Austigard Aadnevik (ikke på valg)

Fagkomité

Retningslinjer for fagkomité: Mandat-FAGKOMITE (april2014)

Medlemmer:

Leder Else Marie Huuse-Røneid (gjenvalgt for 2 år)
Anna Karlberg (valgt for 2 år)
Ana Maria Acosta-Roa (ikke på valg)
Marit Dalseth Riktor (ikke på valg)

Valgkomité

Retningslinjer for valgkomité: Retningslinjer

Medlemmer:

David Byberg (ikke på valg)
Pål Løvhaugen (gjenvalgt for 2 år)

Utdanningsråd

Retningslinjer for utdanningsråd >>

Medlemmer:

Leder Pål Erik Goa (ikke på valg)
Endre Grøvik (ikke på valg)
Bjørn Helge Østerås (gjenvalgt for 2 år)
Ellen Wasbø (gjenvalgt for 2 år)
Jorunn A. Skjelvareid (ikke på valg)

Bedømmelsesråd

Retningslinjer for bedømmelsesråd >>

Medlemmer:

Leder Veronika Tømmerås (valgt som leder)
Kari Elisabeth Slyngstad Helland (valgt for 2 år)
Sigrun Saur Almberg (valgt for 2 år)

Norsk Akkreditering

Medlem: Anne Catrine Martinsen
Varamedlem: Hilde Kjernlie Andersen

Referansegruppen for Norsk Klassifikasjon for Radiologiske Prosedyrer (NCRP)

NFMF sin representant er Jostein Sæterstøl

NACP Radiological Physics Committee

Daniel Aadnevik

NACP Nuclear Medicine Physics Committee

Maria Grinde

NACP Science Committee

Sigrun S. Almberg, Bente Konst og Gerald R. Torgersen

Revisor

Tor Arne Vestad (ikke på valg)

HMT-kontakt

Retningslinjer for HMT-kontakt: HMT-kontakt-Mandat

Utgår fra og med 2020.

Webutvikling / design

Webmaster >>

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk