Foreningen

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMF) ble grunnlagt i 1976. Foreningen er en faglig interesseorganisasjon for personer som arbeider innenfor fagområdet medisinsk fysikk. NFMF skal støtte og vise vei for utviklinger innen medisinsk fysikk, slik at faget kan praktiseres på en profesjonell måte i Norge. Den skal videre stimulere til videreutvikling, utveksling av kunnskap og til nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen fagfeltet.

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk