Kategoriarkiv: Ressursbank

Ressursbank del 2: Felles klinikk

Tilbake til ressursbank hovedsiden.

Ressursbanken for del 2 er under oppbygning. Kom gjerne med tips om hva som bør være med i denne ressursbanken (ur@nfmf.org).

Det er markert i tabellen for hvilke delkapittel i utdanningsprogrammet ressursene vil kunne være nyttig.

Kapitteloversikt

 • 2.2 Profesjonalisme og etikk
 • 2.3 Pasientkommunikasjon
 • 2.4 Lover, forskrifter og veiledere
 • 2.5 Kvalitetssikring, avvikshåndtering og klinisk revisjon
 • 2.6 Medisinsk forskning og utvikling
 • 2.7 Personvern
 • 2.8 IKT (PACS, RIS og EPJ, dataformater)
Litteratur / nettressurser 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
EFOMP policy statement 16: The role and competences of medical physicists
and medical physics experts under 2013/59/EURATOM
x
IAEA, “Roles and Responsibilities, and Education and Training Requirements for Clinically Qualified Medical Physicists”, 2013 x
Strålevernforskriften x
Veiledere fra Statens Strålevern Velg Type=Veiledere, Finn veileder 5, 6, 10 x
Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten x
Helsepersonelloven x
Internkontrollforskriften x
Anskaffelsesloven x
Helseforskningsloven x x
Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten x x
Personopplysningsloven x x
DSA: Klinisk revisjon x
H.K. Huang: PACS and imaging informatics: Basic prinsiples and applications x
DICOM is easy x
Kurs 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
NTNU FY6022: Medisinsk fysikk – kvalitetsstyring, lovverk, forskning, etikk x x x x

Ressursbank Røntgendiagnostikk (del 3R)

Tilbake til ressursbank hovedsiden.

Det er markert i tabellen for hvilke delkapittel i utdanningsprogrammet ressursene vil kunne være nyttig.

Kapitteloversikt

 1. Teknologi
 2. Apparatspesifikk QA
 3. Dosimetri i røntgendiagnostikk
 4. Strålevern i røntgendiagnostikk
 5. Optimalisering
 6. Klinikk
Bøker (sortert nyest til eldst) 1 2 3 4 5 6
IAEA, “Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers and Students”, 2014 x x x x x
Timothy P. Szczykutowicz, «The CT Handbook: Optimizing Protocols for Today’s Feature-Rich Scanners», 2020 x x x x
Jiang Hsieh, «Computed Tomography: Principles, Design, Artifacts, and Recent Advances», 2nd edition 2009 x
Vosper M et al, “Principles and Applications of Radiological Physics“ E-Book, 2011 x x
Bushberg JT et al, ”The Essential Physics of Medical Imaging”, Lippincott, 3rd ed. 2011 x x x
Kalender WA, “Computed Tomography: Fundamentals, System Technology, Image Quality, Applications”, 2011 x x x
Rapporter/retningslinjer 1 2 3 4 5 6
Statens Strålevern, Veileder 5: Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur x x
IAEA
IAEA, “Roles and Responsibilities, and Education and Training Requirements for Clinically Qualified Medical Physicists”, 2013
IAEA, “Dosimetry in Diagnostic Radiology for Paediatric Patients”, 2014 x x
IAEA, “Quality Assurance Programme for Computed Tomography: Diagnostic and Therapy Applications”, 2012 x
IAEA, “Quality Assurance Programme for Digital Mammography”, 2011 x x
IAEA, “Dosimetry in Diagnostic Radiology: An International Code of Practice”, 2007 x
ICRP/ICRU
ICRU Report 85, “Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation”, 2011 x
ICRP Publication 103, “The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection”, 2007 x x
ICRP Publication 116, “Conversion Coefficients for Radiological Protection Quantities for External Radiation Exposures”, 2010 x
ICRP Publication 118, “ICRP Statement on Tissue Reactions / Early and Late Effects of Radiation in Normal Tissues and Organs – Threshold Doses for Tissue Reactions in a Radiation Protection Context”, 2012 x
IPEM
IPEM Report 32 part I-VII “Measurement of the Performance Characteristics of Diagnostic X-Ray Systems”, 1996-2010 x
IPEM Report 89, “The Commissioning and Routine Testing of Mammographic X-Ray Systems”, 2005 x x
IPEM Report 31, “Recommended Standards for the Routine Performance Testing of Diagnostic X-Ray Systems”, 2005 x
IPEM Report 107, “The Critical Examination of X-ray Generating Equipment in Diagnostic Radiology”, 2012 x
NEMA
NEMA XR 27-2013 “X-ray Equipment for Interventional Procedures User Quality Control Mode”, revidert 2019 x
NEMA XR 31-2016, «Standard Attributes on X-ray Equipment for Interventional Procedures», 2016
EU
European Commission, “Criteria for Acceptability of Medical Radiological Equipment used in DiagnosticRadiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy”, 2012 x
European Commission, “Directive 2013/59/Euratom – protection against ionising radiation”, 2013 x
Nettressurser 1 2 3 4 5 6
Attenuasjonsverdier ulike stoffer x x
Forelesninger på YouTube
Forelseninger fra videreutdanning i beskrivende radiografi (OsloMet Helsevitenskap) x
Radiografi-håndboka – hvordan tenker radiografen (OsloMet Helsevitenskap) x
Mammografi – forelesninger for radiografer (OsloMet Helsevitenskap) x
Radiology channel – eksempler på tolkning av bilder x
Kurs 1 2 3 4 5 6
Course 4: «Diagnostic Radiology and CT”, Royal Marsden Hospital, London x x x
EFOMP e-læringskurs x x x x
EUTEMPE-NET moduler egentlig for spesialistutdanning
MPE06 The development of advanced QA protocols for testing radiological devices x
MPE07 Optimisation of X-ray imaging using standard and innovative techniques x x
MPE09 Achieving quality in diagnostic and screening mammographys x x x x
MPE10 High dose X-ray procedures in Interventional Radiology and Cardiology: establishment of robust protocols for patient and staff dose x x x
MPE11 Radiation dose management of pregnant patients, pregnant staff and paediatric patients in diagnostic and interventional radiology x
MPE12 Personnel dosimetry and techniques to communicate practical results to the users x

Ressursbank MR (del 3M)

Tilbake til ressursbank hovedsiden.

Det er markert i tabellen for hvilke delkapittel i utdanningsprogrammet ressursene vil kunne være nyttig.

Kapitteloversikt

 1. MR-avbildning
 2. MR-sekvenser
 3. MR kontrastmidler
 4. Kliniske applikasjoner
 5. Apperaturlære
 6. Artefakter
 7. MR sikkerhet
 8. Kvalitetskontroll
 9. Klinikk
Litteratur 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hacke EM et al. Magnetic resonance imaging: Physical principles and sequence design x x x x x
McRobbie DW et al. From proton to picture, 3rd Ed. x x x x x x
Vlaardingerbroek MT et al. Magnetic resonance imaging: Theory and practice, 3rd Ed. x x x x x
King KF et al. Handbook of MRI Pulse Sequences x x x x x
Leuffer RB. Paramagnetic Metal Complexes as Water Proton Relaxation Agents for NMR Imaging: Theory and Design. Chem. Rev. 1987, 87, 901-927. x
Burtea C et al. Contrast Agent: Magnetic Resonance, Handb Exp Pharmacol. 2008;(185 Pt 1):135-65 x
Strijkers GJ, Nicolay Klaas, Handbook of Nanophysics: Nanomedicine and Nanorobotics, Kap 23: Relaxivity of Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging. x
Huckle JE et al. Gadolinium Deposition in Humans – When Did We Learn That Gadolinium Was Deposited In Vivo? Invest Radiol 2016:51:236-240 x
Dokumentasjon som medfølger MR-systemene x
Zhuo J. AAPM/RSNA Physics Tutorial for Residents, MR Artifacts, Safety and Quality Control. x
Guidelines on limits of exposure to static magnetic fields. Health Physics 96(4):504-5014;2009. x
Guidelines for limiting exposure to electric fields induced by movement of the human body in a static magnetic field and by time-varying magnetic fields below 1 Hz. Health Physics 106(3):418-425;2014. x
General approach to protection against non-ionizing radiation. Health Physics 82(4):540-548;2002. x
Amendment to the ICNIRP «Statement on medical magnetic resonance (MR) procedures: protection of patients». Health Physics 97(3):259-261:2009. x
Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Physics 74(4):494-522;1998. x
Kanal E. et al. ACR Guidance Document on MR Safe Practices: 2013, JMRI 37:501–530 (2013) x
Phantom Test Guidance for the ACR MRI Accreditation Program. 2005.(28.11.2016) x
Acceptance Testing and Quality Assurance Procedures for Magnetic Resonance Imaging Facilities. Report of MR, Subcommittee Task Group I. AAPM report No. 100, December 2010 (28.11.2016) x
Kanal, E. et al “Acr guidance document on mr safe practices: 2013.,” J Magn Reson Imaging, vol. 37, pp. 501–530, Mar 2013. x

 

Nettressurser 1 2 3 4 5 6 7 8 9
http://www.esmrmb.org/index.php?id=/en/school_of_mri/elearning_2016.htm (eLearning) x x x x x x x x
http://ecronline.myesr.org (online konferanse, inkl. vidoeopptak) x x x x x x x x
http://www.mr-tip.com/ (oppslagsverk) x x x x x x x x
https://www.imaios.com/en/e-Courses/e-MRI (online kurs) x x x x x
http://www.mrisafety.com/ x

 

Kurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9
FYS-KJM 4740/9740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk (UiO, 10 sp) x x x x x
MEDT 8011/FY8408 – Innføring i MR-avbildning (NTNU, 4 sp) x x
MEDT 8008 Klinisk MR Spektroskopi (NTNU, 5 sp.) x x
BMED 360 In Vivo Imaging and Physiological Modelling (UiB, 10 sp.) x x x
FYS 4750/9750 Medisinsk avbildning (UiO, 5 tp.) x x x x
Forelesningsserien «Physics for Physicists» som holdes under konferansen ISMRM x x
Ulike kurs i serien «Lectures on MRI» som arrangeres av ESMRMB. http://www.esmrmb.org/ x x x x x x x x x
Kursforedrag som holdes i forbindelse med konferansen ISMRM x x x x x x x x x

Ressursbank Stråleterapi (del 3S)

Tilbake til ressursbank hovedsiden.

Det er markert i tabellen for hvilke delkapittel i utdanningsprogrammet ressursene vil kunne være nyttig.

Kapitteloversikt

 1. Teknologi
 2. Apparatspesifikk QA
 3. Strålefysikk i stråleterapi
 4. Dosimetri i stråleterapi
 5. Strålebiologi i stråleterapi
 6. Strålevern i stråleterapi
 7. Doseplanlegging
 8. Klinikk
Bøker (sortert nyest til eldst) 1 2 3 4 5 6 7 8
Podgoršak, E. B. Radiation Physics for Medical Physicists. 2016 x x
Todd Pawlicki,‎ “Hendee’s Radiation Therapy Physics”, 2016 x x
Khan, Faiz M., and John P. Gibbons. Khan’s the Physics of Radiation Therapy. 2014 x x
Joiner, van der Kogel, “Basic Clinical Radiobiology”, 2009 x
Mayles, Philip, Alan E. Nahum, and Jean-Claude Rosenwald. Handbook of Radiotherapy Physics Theory and Practice. Boca Raton: Taylor & Francis, 2007 x x x
Eric J. Hall, Amato J. Giaccia, “Radiobiology for the Radiologist”, 2006 x
E.B. Podgoršak tecnichal editor, “Radiation Oncology Physics: A handbook for teachers and students”, IAEA, 2005 x x x x x x
B.H. Bransden & C.J. Joachain, “Physics of Atoms and Molecules”, Longman, 2003 x x
F.H. Attix, “Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry”, Wiley, 1986 x x
Anderson DW. ”Absorption of ionizing radiation”. Baltimore: University Park Press, 1984 x x
Hallstadius L, Hertzman S. ”Joniserende strålnings växelverkan med materia”. LUNFD6/(NFRA-3040)/1-126. Lund: Lunds Universitet, Radiofysiska Institutionen, 1983 x
Rapporter/retningslinjer (sortert på utgiver) 1 2 3 4 5 6 7 8
Statens Strålevern, Veileder 6: Veileder om stråleterapi x
AAPM
AAPM Report No. 67 (1999) – AAPM’s TG-51 protocol for clinical reference dosimetry of high-energy photon and electron beams x
AAPM Report no 87 (2005) – Diode in vivo dosimetry for patients receiving external beam for radiation therapy x
AAPM Report No. 258 (2014)- Monitor unit calculations for external photon and electron beams: Report of the AAPM Therapy Physics Committee Task Group No. 71 x x x
Report No. 091 (2006)- The Management of Respiratory Motion in Radiation Oncology
IAEA
IAEA Technical report series no. 398, “Absorbed dose determination in external beam radiotherapy: An International Code of Practice”, IAEA,”, 2000 x
IAEA Technical report series no. 381, ”The Use of Plane-parallel Chambers in High energy Electron and Photon Beams: An International Code of Practice”, IAEA, 1997 x
Andre
International Commission on Radiation Units and Measurements. ”Dosimetry of high-energy photon beams on standards of absorbed dose to water.” ICRU report 64. Ashford, Kent: Nuclear Technology Publishing, 2001. Journal of the ICRU 2001; 1 (1): 1-91. x
IPEM Working Party: D I Thwaites (Chair), A R DuSautoy, T Jordan, M R McEwen, A Nisbet, A E Nahum and W G Pitchford, “The IPEM code of practice for electron dosimetry for radiotherapy beams of initial energy from 4 to 25 MeV based on an absorbed dose to water calibration”, 2003 x
Nettressurser 1 2 3 4 5 6 7 8
ESTRO booklets (www.estro.org)
“Methods for in vivo dosimetry in external radiotherapy”, ESTRO booklet #1 x
“Monitor Unit Calculation For High Energy Photon Beams, Practical Example”, ESTRO booklet #6 x
“Quality Assurance of Treatment Planning Systems – Practical Examples for non-IMRT Photon Beams”, ESTRO booklet #7 x
”Guidelines for the verification of IMRT”, ESTRO booklet #9 x
“Independent Dose Calculations Concepts and Models”, ESTRO booklet #10 x
e-læringer og forelesninger tilgjengelig på nett
IAEAs e-læringsprogram “Quality and Safety in Radiotherapy x
School on Medical Physics for Radiation Therapy (ICTP Applied Physics) x x x x x x x x
Kurs 1 2 3 4 5 6 7 8
ESTRO
Basic Clinical Radiobiology (Webinar i 2020) x
Physics for Modern Radiotherapy (online i 2020) x x x x x x
Dose Modelling and Verification x
Aktuelle kurs ved norske universiteter
NTNU – FY6021 – Ioniserende stråling – vekselvirkningsmekanismer og dosimetri
x x

Ressursbank Nukleærmedisin (del 3N)

Tilbake til ressursbank hovedsiden.

Det er markert i tabellen for hvilke delkapittel i utdanningsprogrammet ressursene vil kunne være nyttig.

Kapitteloversikt

 • 1. Introduksjon
 • 2. Teknologi
  • 2.1 Apparatlære gamma kamera
  • 2.2 Apparatlære PET
  • 2.3 Bildeprosessering
  • 2.4 Aktivitetsmålere og dosemonitorer
 • 3 Apparatspesifikk QA
  • 3.1 Kvalitetskontroll av gamma kamera
  • 3.2 Kvalitetskontroll av PET
  • 3.3 Kvalitetskontroll av CT
  • 3.4 Kvalitetskontroll av aktivitetsmåler
 • 4. Dosimetri
 • 5. Radionuklideterapi
 • 6. Radiofarmakaproduksjon
 • 7. Strålevern i nukleærmedisin
 • 8. Klinikk

 

Bøker NM 1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 7 8
IAEA, Nuclear Medicine Physics, A Handbook for Teachers and Students, 2014 x x x x x x x x x x
Saha GP, “Physics and radiobiology of nuclear medicine”, Springer, 4th ed. 2013 x x x x x x x x x
Cherry SR et al, “Physics in nuclear medicine”, Elsevier, 4th ed., 2012 x x x x x x x x
Bushberg JT et al, ”The Essential Physics of Medical Imaging”, Lippincott, 3rd ed. 2011 x x x x
Cantone MC and Hoeschen C. “Radiation Physics of Nuclear medicine”, Springer, 2011 x x
Zaidi H et al, “Quantitative Analysis in Nuclear Medicine Imaging”, Springer, 2006 x
Sharp PF et al, “Practical Nuclear Medicine”, Springer, 2005 x x x x x

 

Rapporter/retningslinjer NM 1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 7 8
Statens Strålevern, Veileder 10: Veileder om nukleærmedisin, 2016 x
IAEA
IAEA, “Quality Control Atlas for Scintillation Camera Systems”, 2003 x x
IAEA, “Quantitative Nuclear Medicine Imaging: Concepts, Requirements and Methods”,2014 x
IAEA, “Quality Assurance for PET and PET/CT Systems”, 2009 x x x
IAEA, “PET/CT Atlas on Quality Control and Image Artefacts”, 2014 x x x
NEMA
NEMA NU 1-2007, “Performance Measurements of Gamma Cameras” x
NEMA NU-2 2012, “Performance Measurements of Positron Emission Tomographs” x
AAPM
AAPM Report 177 (2019), “Acceptance Testing and Annual Physics
Survey Recommendations for Gamma
Camera, SPECT, and SPECT/CT Systems”
x
AAPM Report 126 (2019), “PET/CT Acceptance Testing
and Quality Assurance”
x
AAPM Report 181 (2012) “The selection, use, calibration, and quality assurance of radionuclide calibrators used in nuclear medicine” x x
IPEM
IPEM Report 111 “Quality Control of Gamma Camera Systems”, 2015 x
IPEM Report 108, “Quality Assurance of PET and PET/CT Systems”, 2013 x x
IPEM Report 104, “Dosimetry in Radionuclide Therapy”, 2011 x x
Diverse
EANM ulike guidelines x x x x x
NPL “Protocol for establishing and maintaining the calibration of medical radionuclide calibrators and their quality control”, 2006 x x
Eudralex GMP, spesielt Annex 3 x
PIC/S PE 010-4, PIC/S guide to good practices for the preparation of medicinal products in healthcare establishments, 2014 x

 

Nett-ressurser NM 1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 7 8
Webinars/eLæring
AAPM summer school SPECT x x
Halama J, Nuclear Medicine – testing of Gamma Camera, SPECT and SPECT/CT Systems in a Clinical Environment, AAPM 2012 x
ESNM/eLearning Webinars x x
Doshi N, PET/MRI: Technical Design Challenges and Innovations, AAPM 2013 x
Catana C, Integrated PET/MRI, AAPM 2013 x
NPL Radionuclide Calibrator Course x
Diverse
European Nuclear Medicine Guide
fra bl.a. EANM
x x x x x x x
Enkel dosekalkulator x x
www.doseinfo-radar.com (pregtables.doc, NMdoses.xls) x x

 

Kurs NM 1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 7 8
“Nuclear imaging and PET imaging course”, Royal Marsden Hospital, London x x x x x x

Ressursbank del 1: Felles Teori

Tilbake til ressursbank hovedsiden.

Kapitteloversikt 1.3

 • 1.3.1 Strålefysikk, dosimetri og strålevern
 • 1.3.2 Bildedannelse og bildediagnostikk
 • 1.3.3 Strålebiologi
 • 1.3.4 Anatomi, fysiologi og sykdomslære
 • 1.3.5 Klinisk stråleterapi

Det er markert i tabellen for hvilke kapittel i utdanningsprogrammet emnet vil kunne være nyttig.
x = dekker innholdet
d = dekker delvis innholdet

Se også tabellen lenger ned på siden for tips til selvstudium.

Emner ved norske læresteder 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5
NTNU
TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk x
TFY4315 Strålingsbiofysikk x
TFY4320 Fysikk i medisinsk avbildning x
FY8409 Klinisk Fysikk for Stråleterapi x
MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter x
MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere x
UiO
FYS4700 Biofysikk og medisinsk fysikk = FYS3700 d d d d d
FYS-MED4750 Medisinsk avbildning = FYS-MED9750 (utgått) x
FYS4761 CT- og røntgendiagnostikk = FYS9761 = FYS4760 = FYS9760 d
FYS4730 Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi = FYS9730 x
FYS4720 Cellulær radiobiologi = FYS9720 x
FYS4535 Medisinske anvendelser innen kjernefysikk = FYS9535 x
FYS4250 Biomedisinsk instrumentering = FYS9250 d
FYS4711 Stråling og dosimetri = FYS9711 = FYS-KJM4710 = FYS-KJM9710 x
FYS4740 MR-teori og medisinsk diagnostikk = FYS9740 = FYS-KJM4740 = FYS-KJM9740 d
UiB
PHYS231 Strålingsfysikk x
Phys213 Medisinsk fysikk i stråleterapi x
Phys212 Fysikk i medisinsk diagnostikk x
UiT
FYS-3024 Biomedical Instrumentation and Imaging x
FYS-2020 Radiation physics d d

Tips til selvstudium

Inntil 10 av 30 studiepoeng (ECTs) for del 1 kan oppnås gjennom selvstudium. De ulike avdelingene på sykehuset har gjerne et lite bibliotek med egnet litteratur som de kan anbefale. Under har vi også foreslått noen ressurser tilgjengelig på nett som kan benyttes som del av selvstudium opp mot de ulike kapitlene i utdanningsprogrammet. Kom gjerne med innspill på gode ressurser til ur@nfmf.org slik at andre også kan få benytte seg av ressursene. Eller gi en lyd om noen av lenkene burde fjernes.

1.3.1 Strålefysikk, dosimetri og strålevern
Innledende kapitler i:

Spilleliste om strålevern på Youtube fra OsloMet Helsevitenskap (for radiografer)

Hør gjerne også om stråling og strålevern på Podcasten «Men in lead aprons» med Eric Hall and David Brenner (Center for Radiological Research). Finnes også på Youtube

1.3.2 Bildedannelse og bildediagnostikk
Rask intro på Youtube – for medisinstudenter så derfor klinisk vinklet:

 • Lecture Series on Introduction to Radiology (Yale Radiology and Biomedical Imaging på Youtube)  (for medisinstudenter)
 • Medical Physics animasjoner (A Level Physics HQ på YouTube)
 • Nukleærmedisin spilleliste på Youtube fra OsloMet Helsevitenskap for radiografer/bioingeniører

Kursmateriale tilgjengelig på nett på bokskapet (OsloMet) (registrering er gratis og du får tilgang på kursmateriale primært for radiograf-videreutdanning)

 • Masteremne i CT
 • Nukleærmedisin

Bøker tilgjengelig på nett:

DICOM/PACS/RIS ++

1.3.3 Strålebiologi
1.3.4 Anatomi, fysiologi og sykdomslære
1.3.5 Klinisk stråleterapi

IAEA, Nuclear Medicine Physics, A Handbook for Teachers and Students, 2014

http://www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/10368/Nuclear-Medicine-Physics

Gratis nedlastbar bok fra IAEA (evnt betale for å få den i bokform).

Bilde This publication provides the basis for the education of medical physicists initiating their university studies in the field of nuclear medicine. The handbook includes 20 chapters and covers topics relevant to nuclear medicine physics, including basic physics for nuclear medicine, radionuclide production, imaging and non-imaging detectors, quantitative nuclear medicine, internal dosimetry in clinical practice and radionuclide therapy. It provides, in the form of a syllabus, a comprehensive overview of the basic medical physics knowledge required for the practice of medical physics in modern nuclear medicine.