Intern sertifisering for medisinske fysikere er nå oppdatert

Informasjonen om sertifisering er nå oppdatert på nettsidene i etterkant av det som ble vedtatt på årsmøtet, se i venstre marg for detaljer. Dokumentene med læringsmål, litteratur/ressursbank og sjekklistene vil bli lagt ut så fort nettsidene er 100%. Eventuelt kan webmaster sende dokumentene direkte på epost.

Endret søknadsfrist for doktorgradsprisen

Styret har besluttet å endre søknadsfristen for doktorgradspris fra 1. desember til 1. oktober. Hovedbegrunnelsen for dette er å få programmet til MedFys klart så tidlig som mulig (de som får tildelt prisen skal holde en presentasjon på MedFys). Se under stipend og priser for fullstendige retningslinjer.