Kategoriarkiv: Nyheter

Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen diagnostikk på Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold, avdeling for bildediagnostikk søker en medisinsk fysiker til 100 % fast stilling. Det er per i dag to faste fysikerstillinger på avdelingen, hvor den ene jobber 100 % innen nukleærmedisin men den andre jobber 50 % med CT/rtg og 50 % som strålevernkoordinator. I tillegg har vi 20 % innleie av MR-fysiker fra OUS. Frem til nå har vi hatt innleie også innen CT og generell røntgen fra OUS. Da denne avtalen opphører 1.7.2021 ser vi etter en ny fysiker. Stillingen er plassert i stab til
avdelingssjef. Fysikerne ved avdeling for bildediagnostikk betjener også andre avdelinger på sykehuset som benytter strålemedisinsk utstyr.

Avdeling for bildediagnostikk har følgende modaliteter: 4 CT, 3 MR, 2 gjennomlysningslaber, angiolab og angio på hybridstue, 10 røntgenlaboratorier (faste og mobile) og 4 mammografilaboratorier. I tillegg inngår nukleærmedisinsk seksjon med SPECT/CT og PET/CT. Ved andre avdelinger har man omtrent 17 c-buer fordelt på ulike poliklinikker og operasjonsstuer. Utstyrsparken er moderne og i god teknisk stand.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

LINK TIL ANNONSEN: Ledig stilling sykehuset Østfold

SØKNADSFRIST: 01.03.2021

Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen diagnostikk og strålevern på AHUS

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) søker etter fysiker innen røntgen, CT og strålevern i en 100 % fast stilling, hvorav 30 % av stillingen er som forskningskoordinator i Bildediagnostisk avdeling (BDA).

Ahus har per i dag medisinske fysikere innenfor fagområdene røntgen, CT, nukleærmedisin og strålevern, samt MR-fysikere ansatt i engasjementer. Vi har i tillegg en utlysning på en 100 % fast stilling som medisinsk fysiker innen MR.

Du vil jobbe tett med radiologer, kardiologer, radiografer, ingeniører, fysikere, strålevernkontakter og strålevernkoordinator ved foretaket. I tillegg vil du ha et nært samarbeid med fysiker- og strålevernmiljøer ved andre helseforetak i Norge. Du vil bli involvert i spennende prosjekter og prosesser, og det er ønskelig at du deltar i forskning.

Ahus har medisinsk strålebruk ved Nordbyhagen, Ski, Kongsvinger, Gardermoen og Lillestrøm. Utstyrsparken til Ahus består av 5 MR-maskiner, 9 CT-maskiner, 11 intervensjonslaber, 3 gjennomlysningslaber, 9 skjelettlaber, lungelab, 5 mammografer, 6 mobile røntgenapparater, 23 C-buer, G-bue, DEXA-apparat, 3 SPECT/CT samt 1 PET/CT. Stråleterapi skal etableres ved Ahus.

Stillingen er organisatorisk plassert i Stab, BDA, men stillingen innebærer også arbeidsoppgaver i Medisinsk divisjon, Kirurgisk divisjon og Ortopedisk klinikk.

BDA utfører bildediagnostiskeundersøkelser og behandlinger for primær- og spesialisthelsetjenesten. I 2020 ble det gjennomført ca. 260 000 undersøkelser. Vi er en stor avdeling med høy aktivitet, og vi har fokus på kvalitet, pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Konvensjonell radiografi/Ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor, seksjon Ski og seksjon Kongsvinger.

Stillingen søkes elektronisk via Webcruiter. Curriculum Vitae, vitnemål og relevante attester må vedlegges søknaden.

LINK TIL ANNONSEN: Ledig stilling AHUS

SØKNADSFRIST: 17.02.2021

Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen MR på AHUS

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) søker etter fysiker innen MR i en 100 % fast stilling.

Ahus er Norges største akuttsykehus, beliggende på Lørenskog og med en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter.

Som MR-fysiker vil du bli en del av et etablert fysikermiljø innenfor fagområdene MR, røntgen/CT, nukleærmedisin og strålevern. MR-maskinene er lokalisert ved Nordbyhagen (4) og Kongsvinger (1). I løpet av 2021 skal det installeres en MR-maskin på Ahus Gardermoen. Ahus har per i dag MR-fysikere ansatt i engasjementer.

Du vil jobbe tett med radiologer, radiografer, ingeniører, fysikere og strålevernkoordinator ved foretaket, og du vil ha et nært samarbeid med fysikermiljøer ved andre helseforetak i Norge.

Utstyrsparken på Ahus for øvrig består av 5 MR-maskiner (fire 1,5 T og en 3 T), 9 CT-maskiner, 11 intervensjonslaber, 3 gjennomlysningslaber, 9 skjelettlaber, 1 lungelab, 5 mammografer, 6 mobile røntgenapparater, 23 C-buer, G-bue, DEXA-apparat, 3 SPECT/CT samt 1 PET/CT. Stråleterapi skal etableres ved Ahus.

Stillingen er organisatorisk plassert i Stab, Bildediagnostisk avdeling (BDA). BDA utfører bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger for primær- og spesialisthelsetjenesten. I 2020 ble det gjennomført ca. 260 000 undersøkelser. Vi er en stor avdeling med høy aktivitet, og vi har fokus på kvalitet, pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Konvensjonell radiografi/Ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor, seksjon Ski og seksjon Kongsvinger.

Stillingen søkes elektronisk via Webcruiter. Curriculum Vitae, vitnemål og relevante attester må vedlegges søknaden.

LINK TIL ANNONSEN: Ledig stilling AHUS

SØKNADSFRIST: 17.02.2021

ECMP2020/21 – Abstract deadline is 1st February 2021

This is to inform you that the deadline for submission of abstracts to the 3rd European Congress of Medical Physics (ECMP2020) is only three weeks away, on 1st February 2021!

As you know, the global pandemic prevented ECMP2020 from taking place in September 2020 as originally planned. Thus, our congress was postponed, and is scheduled to take place in Torino (Italy) from 16th to 19th June 2021 at the fabulous Lingotto conference centre in the heart of the city.

The Congress planning committee and local organisers believe that, even though there remain worldwide travel limitations, the situation is very likely to improve in the coming months. Therefore, with vaccinations already started and ramping up, we are certainly aiming for an on-site congress.

Full information about the Congress, including the Call for Abstracts and the abstract submission system, can be found on the ECMP2020 web site at http://www.ecmp2020.org.

Already more than 450 abstracts have been received. Don’t delay in submitting your work if you would like to be part of this important conference!

We look forward to seeing you in Turin in June 2021.

FRPT 2021, 1st Flash Radiotherapy and Particle Therapy (FRPT) Conference, 1-3 december 2021, Vienna, Austria

FRPT 2021 looks to build a worldwide organisation of scientists and professionals interested in FLASH Radiotherapy (RT) using protons, electrons, heavier charged ions and photons. The Conference aims to gather researchers and students (from academia and industry) with professionals working in clinical oncology, and provide a multidisciplinary forum to discuss the latest developments in FLASH RT.

Behind this new, innovative conference is the international organizing committee of Keren Kirby, UK, Marie-Catherine Vozenin, CH, Andreas Schüller, DE, and Marie Dutreix, FR.

FRPT 2021 is made possible thanks to the partnership between Institut Curie in Paris, The Centre Hospitalier Universitaire Vaudois in Lausanne, EU EMPIR project, UHDpulse, EU integrating activity, INSPIRE and GSI’s international Biophysics Collaboration.

To learn more about the Conference, click here.

Abstract Deadline: 12 May 2021
Early Registration Deadline: 21 July 2021

Ledig stilling som prosjektmedarbeider til utvikling av nytt partikkelstyringssystem i protonterapi

Vi skal utvikle et avansert partikkelstyringssystem for bruk i protonterapi og starter arbeidet med å designe en prototype. Søkeren vil få en sentral rolle på den klinikknære delen av prosjektet.

Kongsberg Beam Technology AS (KBT) i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF (OUS), Avd. for medisinsk fysikk (AMF) søker etter en medarbeider i 100 % stilling som skal inngå i en større utviklingsgruppe i dette prosjektet. Stillingen vil være for ett år med mulighet for ett års forlengelse.  

KBT har patentert nye løsninger for dynamisk styring av en partikkelstråle og har fått tildelt midler til FOU-prosjektet «MAMA-K – dynamisk styring av partikkelstråling for effektiv kreftbehandling». Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Semcon Norge AS, AMF og Universitetet i Oslo.

Protonterapi er en ny behandlingsmodalitet i OUS og vil bli tatt i bruk klinisk i løpet av 2024.
Stillingen er ledig omgående. 

Arbeidsgiver: Oslo universitetssykehus HF

Søknadsfrist 23.12.2020

Link til stillingsannonsen: LINK

Kurs i Strålevern og Radioaktivt avfall

Instituttet for Kreftforskning i London (ICR – The Institute of Cancer Research) arrangerer to nye kurs i 2021.

Kurs i Strålevern, 19.-23. april 2021 i London.

Mer info her:
https://www.icr.ac.uk/studying-and-training/opportunities-for-clinicians/radiotherapy-and-imaging-training-courses/radiation-protection-training-course

Kurs i håndtering av radioaktivt avfall, 4.-6. oktober 2021 i Sutton.

Mer info her:
https://www.icr.ac.uk/studying-and-training/opportunities-for-clinicians/radiotherapy-and-imaging-training-courses/radioactive-waste-advisers-training-course