Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen diagnostikk på Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold, avdeling for bildediagnostikk søker en medisinsk fysiker til 100 % fast stilling. Det er per i dag to faste fysikerstillinger på avdelingen, hvor den ene jobber 100 % innen nukleærmedisin men den andre jobber 50 % med CT/rtg og 50 % som strålevernkoordinator. I tillegg har vi 20 % innleie av MR-fysiker fra… Fortsett å lese Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen diagnostikk på Sykehuset Østfold

Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen diagnostikk og strålevern på AHUS

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) søker etter fysiker innen røntgen, CT og strålevern i en 100 % fast stilling, hvorav 30 % av stillingen er som forskningskoordinator i Bildediagnostisk avdeling (BDA). Ahus har per i dag medisinske fysikere innenfor fagområdene røntgen, CT, nukleærmedisin og strålevern, samt MR-fysikere ansatt i engasjementer. Vi har i tillegg en utlysning på… Fortsett å lese Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen diagnostikk og strålevern på AHUS

Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen MR på AHUS

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) søker etter fysiker innen MR i en 100 % fast stilling. Ahus er Norges største akuttsykehus, beliggende på Lørenskog og med en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Som MR-fysiker vil du bli en del… Fortsett å lese Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen MR på AHUS

ECMP2020/21 – Abstract deadline is 1st February 2021

This is to inform you that the deadline for submission of abstracts to the 3rd European Congress of Medical Physics (ECMP2020) is only three weeks away, on 1st February 2021! As you know, the global pandemic prevented ECMP2020 from taking place in September 2020 as originally planned. Thus, our congress was postponed, and is scheduled to take… Fortsett å lese ECMP2020/21 – Abstract deadline is 1st February 2021

Publisert
Kategorisert som Nyheter

FRPT 2021, 1st Flash Radiotherapy and Particle Therapy (FRPT) Conference, 1-3 december 2021, Vienna, Austria

FRPT 2021 looks to build a worldwide organisation of scientists and professionals interested in FLASH Radiotherapy (RT) using protons, electrons, heavier charged ions and photons. The Conference aims to gather researchers and students (from academia and industry) with professionals working in clinical oncology, and provide a multidisciplinary forum to discuss the latest developments in FLASH… Fortsett å lese FRPT 2021, 1st Flash Radiotherapy and Particle Therapy (FRPT) Conference, 1-3 december 2021, Vienna, Austria

Ledig stilling som prosjektmedarbeider til utvikling av nytt partikkelstyringssystem i protonterapi

Vi skal utvikle et avansert partikkelstyringssystem for bruk i protonterapi og starter arbeidet med å designe en prototype. Søkeren vil få en sentral rolle på den klinikknære delen av prosjektet. Kongsberg Beam Technology AS (KBT) i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF (OUS), Avd. for medisinsk fysikk (AMF) søker etter en medarbeider i 100 % stilling som skal inngå… Fortsett å lese Ledig stilling som prosjektmedarbeider til utvikling av nytt partikkelstyringssystem i protonterapi

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Flere spennende kurs fra ICR

Instituttet for Kreftforskning i London (ICR – The Institute of Cancer Research) arrangerer flere spennende kurs innen medisinsk fysikk i 2021. ICR tilbyr blant annet kurs innen stråleterapi, bildediagnostikk (CT, MR, PET) og strålevern. Se mer info her: https://www.icr.ac.uk/studying-and-training/opportunities-for-clinicians/radiotherapy-and-imaging-training-courses

Kurs i Strålevern og Radioaktivt avfall

Instituttet for Kreftforskning i London (ICR – The Institute of Cancer Research) arrangerer to nye kurs i 2021. Kurs i Strålevern, 19.-23. april 2021 i London. Mer info her: https://www.icr.ac.uk/studying-and-training/opportunities-for-clinicians/radiotherapy-and-imaging-training-courses/radiation-protection-training-course Kurs i håndtering av radioaktivt avfall, 4.-6. oktober 2021 i Sutton. Mer info her: https://www.icr.ac.uk/studying-and-training/opportunities-for-clinicians/radiotherapy-and-imaging-training-courses/radioactive-waste-advisers-training-course

EFOMP mentoring in reseach programme

EFOMP har nå en mentor-ordning for fysikere som ønsker veiledning av en medisinsk fysiker ekspert (MPE) til forskningsprosjekter. Frist for å søke om mentor er 1. september 2020. Se mer informasjon her: https://www.efomp.org/index.php?r=pages&id=mentoring-about

Publisert
Kategorisert som Nyheter