Kategoriarkiv: Ledige stillinger

Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen diagnostikk på Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold, avdeling for bildediagnostikk søker en medisinsk fysiker til 100 % fast stilling. Det er per i dag to faste fysikerstillinger på avdelingen, hvor den ene jobber 100 % innen nukleærmedisin men den andre jobber 50 % med CT/rtg og 50 % som strålevernkoordinator. I tillegg har vi 20 % innleie av MR-fysiker fra OUS. Frem til nå har vi hatt innleie også innen CT og generell røntgen fra OUS. Da denne avtalen opphører 1.7.2021 ser vi etter en ny fysiker. Stillingen er plassert i stab til
avdelingssjef. Fysikerne ved avdeling for bildediagnostikk betjener også andre avdelinger på sykehuset som benytter strålemedisinsk utstyr.

Avdeling for bildediagnostikk har følgende modaliteter: 4 CT, 3 MR, 2 gjennomlysningslaber, angiolab og angio på hybridstue, 10 røntgenlaboratorier (faste og mobile) og 4 mammografilaboratorier. I tillegg inngår nukleærmedisinsk seksjon med SPECT/CT og PET/CT. Ved andre avdelinger har man omtrent 17 c-buer fordelt på ulike poliklinikker og operasjonsstuer. Utstyrsparken er moderne og i god teknisk stand.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

LINK TIL ANNONSEN: Ledig stilling sykehuset Østfold

SØKNADSFRIST: 01.03.2021

Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen diagnostikk og strålevern på AHUS

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) søker etter fysiker innen røntgen, CT og strålevern i en 100 % fast stilling, hvorav 30 % av stillingen er som forskningskoordinator i Bildediagnostisk avdeling (BDA).

Ahus har per i dag medisinske fysikere innenfor fagområdene røntgen, CT, nukleærmedisin og strålevern, samt MR-fysikere ansatt i engasjementer. Vi har i tillegg en utlysning på en 100 % fast stilling som medisinsk fysiker innen MR.

Du vil jobbe tett med radiologer, kardiologer, radiografer, ingeniører, fysikere, strålevernkontakter og strålevernkoordinator ved foretaket. I tillegg vil du ha et nært samarbeid med fysiker- og strålevernmiljøer ved andre helseforetak i Norge. Du vil bli involvert i spennende prosjekter og prosesser, og det er ønskelig at du deltar i forskning.

Ahus har medisinsk strålebruk ved Nordbyhagen, Ski, Kongsvinger, Gardermoen og Lillestrøm. Utstyrsparken til Ahus består av 5 MR-maskiner, 9 CT-maskiner, 11 intervensjonslaber, 3 gjennomlysningslaber, 9 skjelettlaber, lungelab, 5 mammografer, 6 mobile røntgenapparater, 23 C-buer, G-bue, DEXA-apparat, 3 SPECT/CT samt 1 PET/CT. Stråleterapi skal etableres ved Ahus.

Stillingen er organisatorisk plassert i Stab, BDA, men stillingen innebærer også arbeidsoppgaver i Medisinsk divisjon, Kirurgisk divisjon og Ortopedisk klinikk.

BDA utfører bildediagnostiskeundersøkelser og behandlinger for primær- og spesialisthelsetjenesten. I 2020 ble det gjennomført ca. 260 000 undersøkelser. Vi er en stor avdeling med høy aktivitet, og vi har fokus på kvalitet, pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Konvensjonell radiografi/Ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor, seksjon Ski og seksjon Kongsvinger.

Stillingen søkes elektronisk via Webcruiter. Curriculum Vitae, vitnemål og relevante attester må vedlegges søknaden.

LINK TIL ANNONSEN: Ledig stilling AHUS

SØKNADSFRIST: 17.02.2021

Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen MR på AHUS

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) søker etter fysiker innen MR i en 100 % fast stilling.

Ahus er Norges største akuttsykehus, beliggende på Lørenskog og med en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter.

Som MR-fysiker vil du bli en del av et etablert fysikermiljø innenfor fagområdene MR, røntgen/CT, nukleærmedisin og strålevern. MR-maskinene er lokalisert ved Nordbyhagen (4) og Kongsvinger (1). I løpet av 2021 skal det installeres en MR-maskin på Ahus Gardermoen. Ahus har per i dag MR-fysikere ansatt i engasjementer.

Du vil jobbe tett med radiologer, radiografer, ingeniører, fysikere og strålevernkoordinator ved foretaket, og du vil ha et nært samarbeid med fysikermiljøer ved andre helseforetak i Norge.

Utstyrsparken på Ahus for øvrig består av 5 MR-maskiner (fire 1,5 T og en 3 T), 9 CT-maskiner, 11 intervensjonslaber, 3 gjennomlysningslaber, 9 skjelettlaber, 1 lungelab, 5 mammografer, 6 mobile røntgenapparater, 23 C-buer, G-bue, DEXA-apparat, 3 SPECT/CT samt 1 PET/CT. Stråleterapi skal etableres ved Ahus.

Stillingen er organisatorisk plassert i Stab, Bildediagnostisk avdeling (BDA). BDA utfører bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger for primær- og spesialisthelsetjenesten. I 2020 ble det gjennomført ca. 260 000 undersøkelser. Vi er en stor avdeling med høy aktivitet, og vi har fokus på kvalitet, pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Konvensjonell radiografi/Ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor, seksjon Ski og seksjon Kongsvinger.

Stillingen søkes elektronisk via Webcruiter. Curriculum Vitae, vitnemål og relevante attester må vedlegges søknaden.

LINK TIL ANNONSEN: Ledig stilling AHUS

SØKNADSFRIST: 17.02.2021

Legge ut stillingsannonser på NFMF?

Kjøp av stillingsannonser gjennom NFMF innebærer annonsering på våre nettsider, og utsendelse til alle våre medlemmer med link til denne. Store deler av de medisinske fysikerne og kommende medisinske fysikere (studenter) i Norge er medlemmer av foreningen – og annonsering gjennom NFMF bidrar til en dedikert utsendelse til målgruppen. Siden med stillingsannonser er en av våre best besøkte sider – og har et stort antall treff i forbindelse med nye annonser.

Ny praksis fom 1. januar 2020:

Prisen for stillingsannonser gjennom NFMF er 5000 kr eksl. moms for første annonse pr avdeling/kostnadssted pr kalenderår. Videre vil følgende annonser fra samme avdeling/kostnadssted innen samme kalenderår settes til halv pris, altså 2500 kr eksl. moms.

Henvendelser sendes elektronisk til NFMF, husk å legge ved fakturaadresse.