Bli medlem

Til informasjon: NFMF har tre typer personlig medlemskap, ordinært, student og assosiert, av hensyn til vår internasjonale organisasjonstilhørighet. Ordinært medlemskap krever oppnådd mastergrad og at man jobber ved en institusjon i fagområdet. Assosiert medlemskap krever at man jobber innen fagfeltet, ellers ingen krav. Studentmedlemmer må studere emner innen fagområdet. Firmamedlemskap kan tilbys kommersielle selskap som til gjengjeld får profilering på nettsidene og rabatt på MedFys.

Kontingenten er satt til kr. 400,- pr. år (f.o.m. 2016) for personlige medlemmer.

Assosierte medlemmer betaler halv kontingent, firma betaler kr. 2000,- eksl. MVA per år. Studentmedlemskap er gratis.

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk