Alle innlegg av Vaktmester

Varian-award

Søknadsfrist til Varian-award som deles ut av NACP er 1. mars. Prisen er på 3500 EUR og skal brukes til reise og hospitering ved en amerikansk klinikk/intitutt. Mer informasjon finnes på NACP sine nettsider:  http://www.nacp-nordisk.org/files/pdf/The_Varian_AWARD.pdf

Nytt fra IOMP (International Organization for Medical Physics):
1.  Nominasjon av styremedlemmer og ledere av ulike komiteer. Frist: 28. januar. Søkere må sende inn søknadsskjema, CV og en personlig søknad.

2.  Frist for å søke om reisestipend til World Congress 2012 i Beijing (www.wc2012.org ) er 31. januar.  Hvis noe av dette er av interesse, ta kontakt med Sigrun Saur  for mer informasjon.

Guidelines for use of dental cone beam CT

The SEDENTEXCT project team announces the launch of comprehensive guidelines for appropriate use of CBCT in dentistry, including referral criteria, radiation protection of patients and staff, training and quality assurance procedures.»Radiation Protection: Cone Beam CT for Dental and Maxillofacial Radiology. Evidence based guidelines” can be downloaded from www.sedentexct.eu . The document is relevant to all groups working with dental CBCT, including dentists, dental radiologists, medical physicists and equipment manufacturers.

Yrkesbetegnelsen medisinsk fysiker er nå internasjonalt anerkjent

Yrkesbetegnelsen “medisinsk fysiker” er nå for første gang inkludert i “The International Standard Classification of Occupations” (ISCO-08). Medisinsk fysiker klassifiseres her under “Fysikere og astronomer”. Det bemerkes spesielt at medisinske fysikere som jobber i helsevesenet skal anses som en integrert del av arbeidsgruppen som inngår under klassifiseringen ”Helsearbeidere”, selv om vi altså ikke klassifiseres som dette.

[download id=»2493″ format=»2″]