Alle innlegg av DavidB

Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen diagnostikk på Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold, avdeling for bildediagnostikk søker en medisinsk fysiker til 100 % fast stilling. Det er per i dag to faste fysikerstillinger på avdelingen, hvor den ene jobber 100 % innen nukleærmedisin men den andre jobber 50 % med CT/rtg og 50 % som strålevernkoordinator. I tillegg har vi 20 % innleie av MR-fysiker fra OUS. Frem til nå har vi hatt innleie også innen CT og generell røntgen fra OUS. Da denne avtalen opphører 1.7.2021 ser vi etter en ny fysiker. Stillingen er plassert i stab til
avdelingssjef. Fysikerne ved avdeling for bildediagnostikk betjener også andre avdelinger på sykehuset som benytter strålemedisinsk utstyr.

Avdeling for bildediagnostikk har følgende modaliteter: 4 CT, 3 MR, 2 gjennomlysningslaber, angiolab og angio på hybridstue, 10 røntgenlaboratorier (faste og mobile) og 4 mammografilaboratorier. I tillegg inngår nukleærmedisinsk seksjon med SPECT/CT og PET/CT. Ved andre avdelinger har man omtrent 17 c-buer fordelt på ulike poliklinikker og operasjonsstuer. Utstyrsparken er moderne og i god teknisk stand.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

LINK TIL ANNONSEN: Ledig stilling sykehuset Østfold

SØKNADSFRIST: 01.03.2021

Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen diagnostikk og strålevern på AHUS

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) søker etter fysiker innen røntgen, CT og strålevern i en 100 % fast stilling, hvorav 30 % av stillingen er som forskningskoordinator i Bildediagnostisk avdeling (BDA).

Ahus har per i dag medisinske fysikere innenfor fagområdene røntgen, CT, nukleærmedisin og strålevern, samt MR-fysikere ansatt i engasjementer. Vi har i tillegg en utlysning på en 100 % fast stilling som medisinsk fysiker innen MR.

Du vil jobbe tett med radiologer, kardiologer, radiografer, ingeniører, fysikere, strålevernkontakter og strålevernkoordinator ved foretaket. I tillegg vil du ha et nært samarbeid med fysiker- og strålevernmiljøer ved andre helseforetak i Norge. Du vil bli involvert i spennende prosjekter og prosesser, og det er ønskelig at du deltar i forskning.

Ahus har medisinsk strålebruk ved Nordbyhagen, Ski, Kongsvinger, Gardermoen og Lillestrøm. Utstyrsparken til Ahus består av 5 MR-maskiner, 9 CT-maskiner, 11 intervensjonslaber, 3 gjennomlysningslaber, 9 skjelettlaber, lungelab, 5 mammografer, 6 mobile røntgenapparater, 23 C-buer, G-bue, DEXA-apparat, 3 SPECT/CT samt 1 PET/CT. Stråleterapi skal etableres ved Ahus.

Stillingen er organisatorisk plassert i Stab, BDA, men stillingen innebærer også arbeidsoppgaver i Medisinsk divisjon, Kirurgisk divisjon og Ortopedisk klinikk.

BDA utfører bildediagnostiskeundersøkelser og behandlinger for primær- og spesialisthelsetjenesten. I 2020 ble det gjennomført ca. 260 000 undersøkelser. Vi er en stor avdeling med høy aktivitet, og vi har fokus på kvalitet, pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Konvensjonell radiografi/Ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor, seksjon Ski og seksjon Kongsvinger.

Stillingen søkes elektronisk via Webcruiter. Curriculum Vitae, vitnemål og relevante attester må vedlegges søknaden.

LINK TIL ANNONSEN: Ledig stilling AHUS

SØKNADSFRIST: 17.02.2021

Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen MR på AHUS

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) søker etter fysiker innen MR i en 100 % fast stilling.

Ahus er Norges største akuttsykehus, beliggende på Lørenskog og med en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter.

Som MR-fysiker vil du bli en del av et etablert fysikermiljø innenfor fagområdene MR, røntgen/CT, nukleærmedisin og strålevern. MR-maskinene er lokalisert ved Nordbyhagen (4) og Kongsvinger (1). I løpet av 2021 skal det installeres en MR-maskin på Ahus Gardermoen. Ahus har per i dag MR-fysikere ansatt i engasjementer.

Du vil jobbe tett med radiologer, radiografer, ingeniører, fysikere og strålevernkoordinator ved foretaket, og du vil ha et nært samarbeid med fysikermiljøer ved andre helseforetak i Norge.

Utstyrsparken på Ahus for øvrig består av 5 MR-maskiner (fire 1,5 T og en 3 T), 9 CT-maskiner, 11 intervensjonslaber, 3 gjennomlysningslaber, 9 skjelettlaber, 1 lungelab, 5 mammografer, 6 mobile røntgenapparater, 23 C-buer, G-bue, DEXA-apparat, 3 SPECT/CT samt 1 PET/CT. Stråleterapi skal etableres ved Ahus.

Stillingen er organisatorisk plassert i Stab, Bildediagnostisk avdeling (BDA). BDA utfører bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger for primær- og spesialisthelsetjenesten. I 2020 ble det gjennomført ca. 260 000 undersøkelser. Vi er en stor avdeling med høy aktivitet, og vi har fokus på kvalitet, pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Konvensjonell radiografi/Ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor, seksjon Ski og seksjon Kongsvinger.

Stillingen søkes elektronisk via Webcruiter. Curriculum Vitae, vitnemål og relevante attester må vedlegges søknaden.

LINK TIL ANNONSEN: Ledig stilling AHUS

SØKNADSFRIST: 17.02.2021

ECMP2020/21 – Abstract deadline is 1st February 2021

This is to inform you that the deadline for submission of abstracts to the 3rd European Congress of Medical Physics (ECMP2020) is only three weeks away, on 1st February 2021!

As you know, the global pandemic prevented ECMP2020 from taking place in September 2020 as originally planned. Thus, our congress was postponed, and is scheduled to take place in Torino (Italy) from 16th to 19th June 2021 at the fabulous Lingotto conference centre in the heart of the city.

The Congress planning committee and local organisers believe that, even though there remain worldwide travel limitations, the situation is very likely to improve in the coming months. Therefore, with vaccinations already started and ramping up, we are certainly aiming for an on-site congress.

Full information about the Congress, including the Call for Abstracts and the abstract submission system, can be found on the ECMP2020 web site at http://www.ecmp2020.org.

Already more than 450 abstracts have been received. Don’t delay in submitting your work if you would like to be part of this important conference!

We look forward to seeing you in Turin in June 2021.

FRPT 2021, 1st Flash Radiotherapy and Particle Therapy (FRPT) Conference, 1-3 december 2021, Vienna, Austria

FRPT 2021 looks to build a worldwide organisation of scientists and professionals interested in FLASH Radiotherapy (RT) using protons, electrons, heavier charged ions and photons. The Conference aims to gather researchers and students (from academia and industry) with professionals working in clinical oncology, and provide a multidisciplinary forum to discuss the latest developments in FLASH RT.

Behind this new, innovative conference is the international organizing committee of Keren Kirby, UK, Marie-Catherine Vozenin, CH, Andreas Schüller, DE, and Marie Dutreix, FR.

FRPT 2021 is made possible thanks to the partnership between Institut Curie in Paris, The Centre Hospitalier Universitaire Vaudois in Lausanne, EU EMPIR project, UHDpulse, EU integrating activity, INSPIRE and GSI’s international Biophysics Collaboration.

To learn more about the Conference, click here.

Abstract Deadline: 12 May 2021
Early Registration Deadline: 21 July 2021

Ledig stilling som prosjektmedarbeider til utvikling av nytt partikkelstyringssystem i protonterapi

Vi skal utvikle et avansert partikkelstyringssystem for bruk i protonterapi og starter arbeidet med å designe en prototype. Søkeren vil få en sentral rolle på den klinikknære delen av prosjektet.

Kongsberg Beam Technology AS (KBT) i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF (OUS), Avd. for medisinsk fysikk (AMF) søker etter en medarbeider i 100 % stilling som skal inngå i en større utviklingsgruppe i dette prosjektet. Stillingen vil være for ett år med mulighet for ett års forlengelse.  

KBT har patentert nye løsninger for dynamisk styring av en partikkelstråle og har fått tildelt midler til FOU-prosjektet «MAMA-K – dynamisk styring av partikkelstråling for effektiv kreftbehandling». Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Semcon Norge AS, AMF og Universitetet i Oslo.

Protonterapi er en ny behandlingsmodalitet i OUS og vil bli tatt i bruk klinisk i løpet av 2024.
Stillingen er ledig omgående. 

Arbeidsgiver: Oslo universitetssykehus HF

Søknadsfrist 23.12.2020

Link til stillingsannonsen: LINK

NFMFs profileringspris

Rune Hafslund fikk tildelt NFMFs profileringspris på MedFys på Kvitfjell i februar 2019. NFMF gratulerer med velfortjent pris

«På MedFys-2019 mottok jeg Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMF) sin profileringspris. I retningslinjene for profileringsprisen ønsker NFMF å premiere medlemmer som «aktivt har fremmet, synliggjort og styrket fagområdet medisinsk fysikk og har satt fokus på fagmiljøet» og som «har  arbeidet for å gjøre fagfeltet medisinsk fysikk mer kjent og akseptert og slik at arbeidet har vært fremmende for fagfeltet medisinsk fysikk». En forutsetning for prisen er at det skrives en presentasjon av det arbeidet som har vært grunnlag for tildelingen.

Et tilbakeblikk;

Jeg har arbeidet innen miljøet medisinsk fysikk siden jeg var student i 1973. Som nyutdannet fysiker ble min arbeidsplass Haukeland sykehus i Bergen, og i 1977-1978 fikk jeg stipend fra Kreftforeningen for å se på bruken av CT i doseplanlegging og delta som fellow (en utdanningsstilling)  ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York.

I årene fra 1978 til 2004 var jeg faglig ansvarlig for klinisk fysikk  og dosimetri ved strålebehandling i Bergen. Etter 2004 har jeg vært strålevernkoordinator i Helse Bergen HF.

Medisinsk fysikk i norsk helsevesen

Fra mitt ståsted som medisinsk fysiker gjennom flere tiår hevder jeg at

  • norsk helsevesen kan ikke drives forsvarlig og sikkert uten kompetente medisinske fysikere.
  • medisinske fysikere i Norge er en naturlig premissleverandør innenfor norsk helsevesen.

Dette er, etter min forståelse, i tråd med Strålevernforskriften fra 2017. I forskriften stilles det tydelige krav både til og om medisinske fysikere.

Jeg mener videre at det er medisinske fysikere og fagmiljøet selv som best kan synliggjøre behovet for og nytteverdien av medisinsk fysikk.

Derfor har mitt engasjement gjennom mange år vært å arbeide for å fremme faglig utvikling og kompetanse innad i fagmiljøet og å synliggjøre fagområdene innen medisinsk fysikk utenfor fagmiljøet. Nedenfor er en oppsummering av mitt bidrag til profilering av medisinsk fysikk ut fra  retningslinjene for profileringsprisen.

Strålebehandling

Oppholdet ved MSKCC resulterte i at isosentrisk behandlingsteknikk ble tatt i bruk ved Haukeland sykehus allerede i 1979. Det tok derfra bortimot 20 år før tilsvarende isosentrisk behandlingsteknikk ble tatt i bruk ved andre sentra i Norge.

Innenfor dosimetri var Haukeland sykehus sitt behandlingsapparat «Sagittaire», Nordens største lineæraksellerator, en utfordring. Apparatet hadde en såkalt  scanning elektronstråle og var  eneste i Norge. Scanning krever spesiell måleteknikk for nøyaktige målinger av stråledose. Jeg bidro til å løfte disse tema, og da spesielt innen dosimetri, i fagmiljø gjennom foredrag mm.

System for implementering av sikkert strålebruk i Helse Bergen HF

Som Strålevernkoordinator i Helse Bergen HF er jeg i dag ansvarlig for utarbeidelse av «Kravdokument Strålebruk», som er fortaksledelsens instruks til sikker strålebruk på alle nivå i Helse Bergen HF. Dokumentet er tilgjengelig på foretakets interne nettsider. Som Strålevernkoordinator er jeg også ansvarlig for innholdet på temasiden «Strålebruk». Denne nettsiden prøver på en lettfattlig måte å informere om strålebruk og å formidle at det er trygg strålebruk i foretaket. Begge nettsidene viser tydelig medisinsk fysikers plass i organisasjonen gitt gjeldende myndighetskrav.

Profilering av medisinsk fysikk gjennom arbeidet i NFMF;

Siden slutten av 1970-tallet har jeg vært et aktivt medlem i NFMF. Fra 2000 var jeg leder i NFMF i 15 år og før det medlem av styret i flere år. Nordic Assosiation for Clinical Physics (NACP) var en aktiv og annerkjent organisasjon på 70-80 tallet, men etter 1993 var det liten aktivitet. Jeg var, sammen med Håkan Nystrøm i Sverige, initiativtaker for at NACP ble startet opp igjen i 2004. Fra 2004 og frem til september 2008 var jeg president for NACP. Jeg var en av pådriverne for at «nye» NACP ble organsiert som et samarbeidprosjekt mellom de 5 nordiske foreningene innen medisinsk fysikk og gjennom det legge grunnlaget for en bærekraftig drift.  Spesielt vil jeg nevne NACP Symposium, som arrangeres hvert 3. år og  opprettelsen av egne fagspesifikke komiteer, eksempelvis «Radiological Physics Committee». Nordisk samarbeid gjennom NACP styrker absolutt vårt fagmiljø.

En av mine viktigste «hjertesaker» har vært å bidra til faglig oppdaterte medisinske fysikere. Dette har blant annet  vært mulig som leder av NFMF og gjennom vårt årlige arrangement «MedFys». «MedFys» har blitt et attraktivt  faglig møtested hvor vår fagkomité vektlegger et gjennomtenkt, variert program og foredrag av  høy faglig standard. De senere årene har vi utvidet «MedFys» med workshops som tar opp fagspesifikke tema innen medisinsk fysikk.

Jeg har også vært aktiv pådriver innen arbeidet med sertifisering av  medisinske fysikere og derved dokumentasjon av ervervet kunnskap.  Det er utarbeidet retningslinjer for sertifisering og egnet utdanningsprogram som viser hvilke krav som stilles til opplæring av  medisinsk fysiker og til medisinsk fysiker spesialist. I tråd med retningslinjene har NFMF opprettet utdanningsråd og bedømmelsesråd. All informasjon om sertifisering finnes på foreningens nettsider.

Profilering av medisinsk fysikk har vært viktig for meg, og NFMF har i flere år hatt fast foreningsside i HMT – tidsskriftet innen Helse Medisin Teknologi. Vårt fagmiljø deltar også med et årlig temanummer innen medisinsk fysikk.

Medisinsk fysikk i et tverrfaglig miljø;

Bruk av kompetanse innen medisinsk fysikk i et tverrfaglig miljø blir stadig mer viktig. Samarbeid med radiologer, nukleærmedisinere, onkologer, radiografer og stråleterapeuter er naturlig og nødvendig for at vi sammen kan bidra til sikker bruk av stråling innen diagnostikk og behandling.  NFMF har deltatt i samarbeidet om «Vårmøtet» fra 2010 og om radiologenes «Høstmøte»  fra 2014-2016. Sammen med onkologer og stråleterapeuter har vi videreført «Norsk Stråleterapimøte»  fra 2015.

Oppsummert

Jeg har, som beskrevet her, i mange år vært aktiv pådriver for å fremme, synliggjøre, styrke og få aksept for medisinsk fysikk både innenfor og utenfor fagmiljøet. Jeg håper dette arbeidet har bidratt til å vise behovet for  og til å begrunne nytteverdien av medisinsk fysikk og medisinske fysikere i det norske samfunn og i norsk helsevesen spesielt. «

Rune Hafslund

Reminder: NACP-RPC CT Optimization Course, 3.-5. April, 2019, Bergen, Norway

The Radiological Physics Committee (RPC) of The Nordic Association for Clinical Physics (NACP) is pleased to invite you to the beautiful and historic city of Bergen for the 2019 course on CT optimization. The aim of the course is to cover aspects of theoretical and practical approaches to optimize the image acquisition and post-processing of CT examinations. Our goal is to give the participants useful and practical tools to start their own optimization processes at their radiological departments.

This three-day course takes place in the heart of Bergen, at the Grand Hotel Terminus the 3rd – 5th of April 2019. There will also be an optional practical exercise at Haukeland University Hospital on Wednesday afternoon. The social program includes an evening cruise to the Cornelius Island Seafood Restaurant in the archipelago south of Bergen.

The scientific committee has invited some of the greatest speakers within the field of optimization. The course is mainly aimed at medical physicists, but we also welcome clinicians, radiographers and other interested professions to join.

See the website for more information: 2019 NACP-RPC CT optimization course