Arne Skretting døde mandag 17. februar

Det er med sorg Norsk Forening for Medisinsk Fysikk har mottatt budskapet om at Arne Skretting døde mandag morgen 17. februar 2014.

Arne har vært medlem av NFMF i svært mange år, stort sett siden foreningen ble startet. Han har gjennom sin lange fartstid innenfor medisinsk fysikk betydd svært mye for utviklingen av fagområdet, spesielt innenfor nukleærmedisin og avbildningsteknologi. Man kan trygt si at han har vært en av pionerene innenfor dette fagområdet i Norge. Gjennom sitt arbeid har han i mer enn 40 år vært en viktig støttespiller for både fysikere, leger, bioingeniører og radiografer på sykehus og ved flere universitet og høyskoler. Arne hadde også et omfattende internasjonalt kontaktnett, og med godt over hundre publikasjoner i internasjonale tidsskrift har Arne satt varige spor på den vitenskapelige arenaen. Hans storhet og innflytelse i denne sammenheng er nok en godt bevart «hemmelighet» for mange av foreningens medlemmer.

Metodeutvikling innenfor dosimetri, radiologi og nukleærmedisin var hans kjerneområde. Arne var en drivkraft og en foregangsmann for oppbyggingen av såkalt PET-teknologi, og han har betydd mye for etableringen av denne teknologien i Norge.

Han underviste kommende medisinske fysikere, og var en ressurs når det gjelder rekruttering og veiledning av master- og PhD-studenter. Han var i tillegg vært svært aktiv med diverse prosjekter i skjæringspunktet mellom stråleterapi og avbildningsteknologi. Han var svært engasjert og har gjort en stor forskningsinnsats.

Arne var raus med å videreformidle sin kompetanse til yngre fysikere og andre yrkesgrupper han samarbeidet med, og det var viktigere for ham å framheve kollegaenes prestasjoner framfor sin egen.

Arne Skretting bisettes i Holmen kirke tirsdag 25. februar 2014 kl. 12:00. 

Både hans faglige tyngde og kollegiale væremåte vil bli dypt savnet.

 

Styret i NFMF