MedFys 2010

Oversikt over foredrag ved MedFys2010

 Navn Foredragstittel
Almberg Overflatiske doser ved strålebehandling avbryst
Andersen Dynamisk kontrastforsterket MRI av pasientermed livmohalskreft. Korrelasjonsanalyse av bildeparametre motlangtidsoverlevelse etter stråleterapi
Erikson PET/CT-Nå også i Nord Norge
Hellebust Alvorlige senskader etter stråleterapi vedavansert livmorhalskreft med spesiell fokus på brachyterapi
Hole Utdanning av medisinske fysikere ved UiO
Jetne Stråleterapii Helse Sør-Øst: Fordelar og ulemper med fusjoneringa av universitetssjukehusai Oslo
Levernes Status for KVIST-arbeidet
Malinen Dynamisk positronemisjonstomografi
Rekstad Overgang fra pencil beam til AAA ved veddoseplanlegging i Eclipse
Skretting Simulert intensitetsdiffusjon i PET og(muligens) CT og beskrivelse av et leverfantom for verifikasjon av dennemetodikken
Skretting Utdanning av medisinske fysikere ved NTNU
Nordhøy Uttesting av en ny metode for å karakteriserelongitudinal oppløsingsevne på en CT-skanner
Wanderås Intern sertifisering i NFMF, Medisinsk fysikerog Medisinsk fysiker spesialist
Olerud Europeisk sammenligning av befolkningsdose frarøntgendiagnostikk
Storås MR prostata for bedre visualisering av tumor
Wöhni Utkast til ny strålevernsforskrift

Program: [download id=»2613″ format=»1″]

Foredrag

[download id=»2615″ format=»1″]
[download id=»2617″ format=»1″]
[download id=»2619″ format=»1″]
[download id=»2621″ format=»1″]
[download id=»2623″ format=»1″]
[download id=»2625″ format=»1″]
[download id=»2627″ format=»1″]
[download id=»2629″ format=»1″]
[download id=»2631″ format=»1″]
[download id=»2633″ format=»1″]
[download id=»2635″ format=»1″]
[download id=»2637″ format=»1″]
[download id=»2639″ format=»1″]
[download id=»2641″ format=»1″]
[download id=»2643″ format=»1″]
[download id=»2645″ format=»1″]

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk