Abstrakter til MedFys 2019

MedFys er en viktig arena for erfaringsutveksling mellom fysikere som jobber i sykehus. Mange jobber med ulike store og små prosjekter som programkomitéen håper dere har lyst til å presentere på MedFys 2019. Vi håper så mange som mulig ønsker å bidra til et variert og spennende program på MedFys 2019. For frie foredrag er det som vanlig ingen dekning av reise eller konferanseavgift, men det er selvfølgelig anledning til å søke NFMF om reisestipend (frist 1. desember).

 

Frist for innsending av abstrakt er 1. november.

Abstrakt sendes til kirsten.bolstad (a) helse-bergen.no. Gi beskjed om du ønsker muntlig foredrag eller poster. Skulle det komme inn flere abstrakter enn det er avsatt tid til for muntlige presentasjoner, vil disse aksepteres som poster-presentasjoner.

Vennligst benytt denne malen for innsending av abstrakter:

Tittel [Calibri, 14, fet]
Ola Nordmann1, Kari Nordmann2 [Calibri, 11]
1.Stavanger Universitetssjukehus, ola.nordmann@sus.no [Calibri, 10]
2.Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus, kari.nordmann@ous-hf.no
 

Abstrakt tekst Calibri 11, enkel linjeavstand. Maks lengde 300 ord.

 

Hvis du har noen spørsmål ta kontakt med:

Kirsten Bolstad
Epost til Leder av programkomitéen MedFys 2019

Legg igjen en kommentar