8th Nordic Mammography Screening Symposium, 16.-18. October 2017, Oslo

Velkommen til det 8. nordiske mammografiscreeningsymposiet i Oslo 16.-18. oktober 2017!

 

Symposiet arrangeres av Mammografiprogrammet og Kreftregisteret.  

Målsettingen for programmet er å utfordre dagens tenkning og diskutere fremtidens mammografiscreeningprogrammer. Blant temaene som blir belyst er de nye europeiske retningslinjene for mammografiscreening, status i de nordiske landene, og muligheter og utfordringer ved stratifisert screening. Tidsaktuelle tema innen radiografi, radiologi, patologi og informasjon vil også belyses og diskuteres i plenum og i parallellsesjoner.

Symposiet vil bli en møteplass for fagpersoner fra inn- og utland.
Det forventes om lag 500 deltakere.
S
ymposiet vil foregå på engelsk. 

For mer informasjon om programmet og påmelding: NMSS-2017

Frist for innsending av abstracts: 20. april bruk nettsiden