Ressursbank

Ressursbanken skal bidra til å finne litteratur, kurs og nett-ressurser som kan bidra til å nå læringsmålene i utdanningsprogrammene eller for andre som ønsker å friske opp eller øke kompetansen.

Send på epost til ur@nfmf.org for å komme med endringsforslag til ressursbanken.