Norsk Stråleterapimøte 2020

Program er nå tilgjengelig! Følg linken nederst.

Husk å melde deg på årets Stråleterapimøte i Oslo.

Tid: 22. – 23. oktober 2020

Sted: Thon Hotel Opera Oslo

Årets tema: Palliativ behandling med fokus på hypofraksjonering

Påmeldingsfrist: 1. september.

Se mer info her: www.straleterapimote.no

Published on: 2020/07/10, 14:00