Ledige stillinger som medisinsk fysiker ved OUS

Link til annonsen: Klikk her.

Søknadsfrist: 17.11.2019

Avdeling for medisinsk fysikk har det faglige ansvaret for den tekniskfysikalske planleggingen av strålebehandling, og for medisinsk fysisk kvalitetssikring av behandlingene. Avdelingen har også ansvar for vedlikehold og drift av strålebehandling utstyret og IT-systemene knyttet til strålebehandling. Avdelingen har forsknings- og undervisningsaktiviteter innen medisinsk fysikk og strålebehandling.

Det er en kontinuerlig utvikling av fagområdet medisinsk fysikk. Vi kan nevne protonterapi som en ny modalitet på vei inn OUS, og funksjoner som automatisert planlegging, adaptiv stråleterapi, maskinlæring og avansert medisinsk bildebehandling vil bli viktige for en optimalisert, persontilpasset strålebehandling. Effektive og automatiserte rutiner for kvalitetssikring av behandlingsplaner og utstyr er også et område under utvikling avdelingen.

Avdeling for medisinsk fysikk har fire seksjoner ved Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. Det er Seksjon for stråleterapifysikk – Ullevål, Seksjon for stråleterapifysikk – Radiumhospitalet. Seksjon for stråleterapiteknologi/datateknologi og Seksjon for fagutvikling og undervisning.

Ved Seksjon for stråleterapifysikk – Radiumhospitalet er der ledig en fast stilling som medisinsk fysiker fra 01.02.2020. Ved Seksion for stråleterapifysikk- Ullevål er det ledige et vikariat som medisinsk fysiker fra 01.01.2020 – 31.12.2020. med mulighet for forlengelse. Hovedarbeidssted for stillingene er plass slik, men arbeidsoppgavene vil i praksis kunne fordeles mellom seksjonene og de to lokalitetene etter behov. Ved interne ansettelser kan det bli ledige stillinger.


Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post. Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter blir vurdert.

Vennligst angi hvilken stilling du søker på.

Arbeidsoppgaver

Kvalitetskontroll, planlegging og metodeutvikling for ekstern og intern strålebehandling, prosjekt- og  dosimetriarbeid. Deltakelse i, og ledelse av, forsknings- og utviklingsprosjekter innen avdelingens kjerneområder.

Stillingene innebærer deltakelse i vaktordning på kveldstid når tilstrekkelig kompetanse er opparbeidet. 

Kvalifikasjoner

Søker må ha mastergrad i fysikk (Cand.Scient, M.Sc., Siv.ing). Det er en fordel med hovedvekt på medisinsk fysikk (strålingsfysikk, biofysikk, biomedisinsk teknikk). Det er ønskelig at søkeren kan dokumentere spesialistkompetanse innen medisinsk fysikk, eller har relevant erfaring fra tilsvarende virksomhet.

Klinisk erfaring som medisinsk fysiker, kompetanse innen avdelingens arbeidsområder og erfaring med avdelingens datasystemer er en fordel.

Akademisk interesse og – kompetanse kan bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.

Selvstendig, men fungerer også godt i team.

Initiativrik, ansvarsbevisst og faglig engasjert.

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.       

Vi tilbyr

Lønn etter avtale.

Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling.

Høyt faglig nivå.

Utfordrende og variert arbeid.

Avdelingen har et internt opplæringsprogram som vil bli tilpasset den enkelte avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.          


Published on: 2019/11/06, 13:34