Home

These are the home pages for the Norwegian Association of Medical Physics. Unfortunately, most of the information is in Norwegian only. If you are searching for information about medical physics in Norway, please try to contact one of the members of the board or just write to NFMF >>

These pages have been translated to English:

Statutes

Ethical GuidelinesSave the date: Norsk Stråleterapimøte 18.-19. september 2018


EFOMP Examination Board announces the next examinations for the EDMP and EACMPE

The EFOMP Examination Board (EEB) will organize its 2nd examinations for the European Diploma of Medical Physics (EDMP) in the fields of ‘Diagnostic and Interventional Radiology’, ‘Nuclear Medicine’ and ‘Radiation Oncology’ & the European Attestation Certificate to those who have … More… →


Ledig stilling hos Statens Strålevern

Der er ledig 1 fast stilling som seniorrådgjevar i seksjon medisinsk strålebruk hos Statens strålevern (Bærum) Statens strålevern arbeider for å redusere negative følgjer av stråling. Våre 125 tilsette har varierte og spennande oppgåver innanfor blant anna forvaltning av strålebruk, … More… →


Nettsidene fortsatt ikke helt 100%

Nettsiden er oppe, men det gjenstår litt jobbing før dokumenter er tilgjengelige (som f.eks reiseregningskjema). Er det noe du trenger send en epost til webmaster så skal vi ordne det.


ECMP 2018 – Extended deadline for abstract submission

Extended deadline for abstract submission – 22 February Due to a high interest and multiple requests, we are pleased to announce that the abstract submission deadline for the 2nd ECMP has been extended to Thursday 22 February at 23:59 hours … More… →


Ledige stillinger som Medisinsk Fysiker i Tromsø

Medisinsk fysiker – Stråleterapi, Kreftavdelingen – Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ledig en fast stilling som medisinsk fysiker og et års vikariat med mulighet for forlengelse Kreftavdelingen er regionalt kompetansesenter for kreftbehandling i Nord-Norge. Stråleterapienheten har fire lineærakseleratorer med CBCT, … More… →


Forslag fra utdanningsrådet til nytt utdanningsforløp for medisinske fysikere

Utdanningsrådet (UR) har nå kommet med nytt utdanningsforløp for medisinske fysikere. Se gjennom og kom med tilbakemeldinger til UR helst før jul! Her er link til siden med dokumentene: Utkast til nytt utdanningsforløp  


Ledig stilling som Strålevernkoordinator i UNN HF

Funksjonen som strålevernkoordinator gjelder helseforetaket UNN HF med sykehus i Harstad, Narvik og Tromsø, Longyearbyen, samt to distriktsmedisinske senter. Stillingen er organisert i Diagnostisk klinikk og strålevernkoordinator har klinikksjef som sin nærmeste leder. Arbeidsoppgaver Ivareta funksjonene som strålevernkoordinator ved Universitetssykehuset … More… →


Ledig stilling som Medisinsk Fysiker i Ålesund

MEDISINSK FYSIKER / FYSIKER Vi har ledig fast 100% stilling som medisinsk fysiker / fysiker frå 01.02.2018 Kreftavdelinga i Helse Møre og Romsdal disponerer moderne utstyr for planlegging og gjennomføring av strålebehandling, og er såleis utstyrt med 2 Elekta Versa … More… →


#150YEARSMARIECURIE

The 7th of November 2017 marks Marie Curie’s 150th birthday. She was an extraordinary scientist, the first woman to win a Nobel Prize and still the only one awarded with two Nobel Prizes.   The discovery of radioactivity and radiation … More… →