Home

These are the home pages for the Norwegian Association of Medical Physics. Unfortunately, most of the information is in Norwegian only. If you are searching for information about medical physics in Norway, please try to contact one of the members of the board or just write to NFMF >>

These pages have been translated to English:

Statutes

Ethical GuidelinesLedige stillinger som Medisinsk Fysiker i Tromsø

Medisinsk fysiker – Stråleterapi, Kreftavdelingen – Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ledig en fast stilling som medisinsk fysiker og et års vikariat med mulighet for forlengelse Kreftavdelingen er regionalt kompetansesenter for kreftbehandling i Nord-Norge. Stråleterapienheten har fire lineærakseleratorer med CBCT, … More… →


Forslag fra utdanningsrådet til nytt utdanningsforløp for medisinske fysikere

Utdanningsrådet (UR) har nå kommet med nytt utdanningsforløp for medisinske fysikere. Se gjennom og kom med tilbakemeldinger til UR helst før jul! Her er link til siden med dokumentene: Utkast til nytt utdanningsforløp  


Ledig stilling som Strålevernkoordinator i UNN HF

Funksjonen som strålevernkoordinator gjelder helseforetaket UNN HF med sykehus i Harstad, Narvik og Tromsø, Longyearbyen, samt to distriktsmedisinske senter. Stillingen er organisert i Diagnostisk klinikk og strålevernkoordinator har klinikksjef som sin nærmeste leder. Arbeidsoppgaver Ivareta funksjonene som strålevernkoordinator ved Universitetssykehuset … More… →


Ledig stilling som Medisinsk Fysiker i Ålesund

MEDISINSK FYSIKER / FYSIKER Vi har ledig fast 100% stilling som medisinsk fysiker / fysiker frå 01.02.2018 Kreftavdelinga i Helse Møre og Romsdal disponerer moderne utstyr for planlegging og gjennomføring av strålebehandling, og er såleis utstyrt med 2 Elekta Versa … More… →


#150YEARSMARIECURIE

The 7th of November 2017 marks Marie Curie’s 150th birthday. She was an extraordinary scientist, the first woman to win a Nobel Prize and still the only one awarded with two Nobel Prizes.   The discovery of radioactivity and radiation … More… →


Preliminary enquiry on participation to EGSnrc Monte Carlo course in Finland 2018

Hello colleagues in Scandinavia. We have plans to organize a course/workshop on EGSnrc Monte Carlo software (EGSnrc-software tool) here in Finland in Autumn 2018. Most probably it would be held in Tampere (Tammerfors), at Tampere University Hospital, if any other … More… →


Subscription to EMP News now open for all EFOMP members

EFOMP has opened the possibility for a personal subscription to European Medical Physics News for all members of National Member Organizations of EFOMP. EMP News is a regular news bulletin concerning medical physics in Europe, new legislation concerning Medical Physics, … More… →


ECR 2018: Special Offer!

Special offer only for Medical Physicists! Great news for Medical Physicists who are planning to attend ECR(European Congress of Radiology) 2018. ESR will grant all Medical Physicists a SPECIAL REGISTRATION FEE of €260, including FREE ESR MEMBERSHIP for 2017. Registration form … More… →


Physics of Medical Imaging Course, ICR and Royal Marsden, 2017-2018

The dates for our Physics of Medical Imaging courses have been organised for 2017 – 2018.  They are as follows:   Course 1               Monday, 30 October – Wednesday, 1 November 2017 Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy (MRI) Course 2               Wednesday, 22 – … More… →


Ledig stilling som medisinsk fysiker ved OUS

Fra 1.1.2018 er det ledig et vikariat i to år som medisinsk fysiker i stråleterapi ved avdeling for medisinsk fysikk. Stillingen vil primært være lokalisert til seksjon for stråleterapifysikk ved Radiumhospitalet, men noe arbeid ved seksjon for stråleterapifysikk, Ullevål sykehus, … More… →