Styret

Styret som ble valgt vinteren 2018:

Leder (chairman): Bente Konst, Sykehuset i Vestfold HF 33 34 11 27
Kasserer (treasurer): Ingvild Dalehaug, Haukeland Universitetssjukehus 55 97 77 43
Styremedlem (boardmember)  og internasjonal kontakt (EFOMP/ IOMP/NACP) : Marianne Stokkan,
St.Olavs hospital
72 82 52 32
Styremedlem (boardmember)
 og sekretær:
Børge Sæter,
Oslo Universitetssykehus
22 78 11 40
Styremedlem (boardmember)
 og webredaktør:
David Byberg,
Stavanger Universitetssykehus
51 51 90 83