Samarbeidsorganisasjoner

Internasjonale samarbeidsorganisasjoner:

NACP (Nordic Association for clinical physics)

IOMP (International Organization for Medical Physics)

EFOMP (European Federation of Organizations for Medical Physics)

Nasjonale samarbeidsorganisasjoner:

Norsk Radiologisk Forening

Norsk Radiografforbund