Andre verv

Råd, utvalg og kommitéer

Her finner du informasjon om ulike verv i og utenfor foreningen.

Fagkomité

Retningslinjer for fagkomité: Mandat-FAGKOMITE (april2014)

 

Medlemmer:

Leder Kirsten Nygaard Bolstad (ikke på valg)
Turi Danielsen (ikke på valg)
Ingerid Skei Knudsen (valgt for 2 år)
Else Marie Huuse-Røneid (gjenvalgt for 2 år)

Valgkomité

Retningslinjer for valgkomité: Retningslinjer

Medlemmer:

Pål Løvhaugen (valgt for 2 år)
Linda Holth Djupvik (ikke på valg)

Utdanningsråd

Retningslinjer for utdanningsråd >>

Medlemmer:

Leder Pål Erik Goa (ikke på valg)
Endre Grøvik (ikke på valg)
Anette Aarsnes (valgt for 2 år)
Ellen Wasbø (gjenvalgt for 2 år)
Jorunn A. Skjelvareid (ikke på valg)

Bedømmelsesråd

Retningslinjer for bedømmelsesråd >>

Medlemmer:

Leder Steinar Tveiten (gjenvalgt for 2 år)
Trude Dahl Jørgensen (gjenvalgt for 2 år)
Nina Levin (ikke på valg)

Norsk Akkreditering

Medlem: Anne Catrine Martinsen
Varamedlem: Hilde Kjernlie Andersen

Referansegruppen for Norsk Klassifikasjon for Radiologiske Prosedyrer (NCRP)

NFMF sin representant er Jostein Sæterstøl

 

NACP Radiological Physics Committee

Daniel Aadnevik

NACP Nuclear Medicine Physics Committee

Maria Grinde

NACP Science Committee

Sigrun S. Almberg, Bente Konst og Gerald R. Torgersen

Revisor

Tor Arne Vestad (ikke på valg)

HMT-kontakt

Retningslinjer for HMT-kontakt: HMT-kontakt-Mandat

Signe Danielsen (gjenvalgt for 2 år)

 

Webutvikling / design

Denstedt Consulting

Webmaster >>