Andre verv

Råd, utvalg og kommitéer

Her finner du informasjon om ulike verv i og utenfor foreningen.

Fagkomité

Retningslinjer for fagkomité: Mandat-FAGKOMITE (april2014)

Medlemmer:

Leder Else Marie Huuse-Røneid (ikke på valg, tar over som leder)
Ingerid Skjei Knudtsen (ikke på valg)
Ana Maria Acosta-Roa (valgt for 2 år)
Marit Dalseth Riktor (valgt for 2 år)

Valgkomité

Retningslinjer for valgkomité: Retningslinjer

Medlemmer:

David Byberg (valgt for 2 år)
Pål Løvhaugen (ikke på valg)

Utdanningsråd

Retningslinjer for utdanningsråd >>

Medlemmer:

Leder Pål Erik Goa (gjenvalgt for 2 år)
Endre Grøvik (gjenvalgt for 2 år)
Anette Aarsnes (ikke på valg)
Ellen Wasbø (ikke på valg)
Jorunn A. Skjelvareid (gjenvalgt for 2 år)

Bedømmelsesråd

Retningslinjer for bedømmelsesråd >>

Medlemmer:

Leder Steinar Tveiten (ikke på valg)
Trude Dahl Jørgensen (ikke på valg)
Veronika Tømmerås (valgt for 2 år)

Norsk Akkreditering

Medlem: Anne Catrine Martinsen
Varamedlem: Hilde Kjernlie Andersen

Referansegruppen for Norsk Klassifikasjon for Radiologiske Prosedyrer (NCRP)

NFMF sin representant er Jostein Sæterstøl

NACP Radiological Physics Committee

Daniel Aadnevik

NACP Nuclear Medicine Physics Committee

Maria Grinde

NACP Science Committee

Sigrun S. Almberg, Bente Konst og Gerald R. Torgersen

Revisor

Tor Arne Vestad (gjenvalgt for 2 år)

HMT-kontakt

Retningslinjer for HMT-kontakt: HMT-kontakt-Mandat

Signe Danielsen (ikke på valg)

Webutvikling / design

Denstedt Consulting

Webmaster >>