Flere spennende kurs fra ICR

Instituttet for Kreftforskning i London (ICR – The Institute of Cancer Research) arrangerer flere spennende kurs innen medisinsk fysikk i 2021.

ICR tilbyr blant annet kurs innen stråleterapi, bildediagnostikk (CT, MR, PET) og strålevern.

Se mer info her:

https://www.icr.ac.uk/studying-and-training/opportunities-for-clinicians/radiotherapy-and-imaging-training-courses

Published on: 2020/09/17, 08:45