Ledige stillinger


Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

LEDIG VIKARIAT 100 % STILLING SOM FYSIKER / MEDISINSK FYSIKER INNEN DIAGNOSTIKK Søknadsfrist: 15.08.2018 LINK til annonsen: Ledig stilling Sykehuset i Vestfold HF  Radiologisk avdeling har ca. 100.000 henviste pasienter per år. I tillegg til å betjene fylkets befolkning med … More… →


Legge ut stillingsannonser på NFMF?

Kjøp av stillingsannonser gjennom NFMF innebærer annonsering på våre nettsider, og utsendelse til alle våre medlemmer med link til denne. Store deler av de medisinske fysikerne og kommende medisinske fysikere (studenter) i Norge er medlemmer av foreningen – og annonsering … More… →