NACP er en paraplyorganisasjon for de nordiske foreningene for medisinske fysikere.

Sjekk ut hjemmesiden til NACP:

 

 

 

 

NACP har også noen arbeidsgrupper, blant andre:

NACP Radiological Physics Committee

og

NACP Nuclear Medicine Physics Committee